CoinTracking mobile

Po shihni një demonstrim të drejtpërdrejtë. Regjistrohu Falas për të filluar.

arrow

Bilanci sipas Kembimores

Të gjitha monedhat me shumën dhe vlerën e tyre të grupuara sipas Exchange ose Trade-Group. Grupet e tregtisë mund të vendosen në faqen Enter Coins duke kaluar pamjen e tabelës në "Extended".


Shfaq të gjitha aktivet aktuale me një çmim te kaluar që nga: ose
Ky cilësim do të përdorë një çmim specifik historik për të gjitha asetet që zotëroni aktualisht. Nuk merr parasysh sa pasuri keni pasur atë ditë.
Nëse dëshironi të shihni asetet dhe çmimet tuaja aktuale për një ditë të mëparshme, ju lutemi përdorni cilësimin "Data e përfundimit" në filtrin më poshtë.
Ju gjithashtu mund të përdorni datën e përfundimit të filtrit dhe çmimet historike të kombinuara për të llogaritur, për shembull, të gjitha aktivet tuaja që nga 01 qershor 2020 me çmimet e monedhave nga 31 dhjetor 2020.
CoinTracking · Chart

Monedhat e grupuara sipas Exchange

Filter (54/54)
 • Llojet e transaksioneve (40/40)
 • selektoj të gjitha | de-selektoj të gjitha
 • Transaksionet hyrëse
 •  
 • Transaksionet dalëse
 •  
 • Exchanges (12/12)
 • selektoj të gjitha | de-selektoj të gjitha
 • Grupet (2/2)
 • selektoj të gjitha | de-selektoj të gjitha
 • Periudha kohore (te gjitha)
 • hiqni filtrin e datës
 • Data e fillimit:
 •  
 • Data e përfundimit:


Bilancimi manualisht

Sasia Vlera në transaksion
në USD
Vlera në transaksion
në BTC
Vlera e tanishme
në USD
Vlera e tanishme
në BTC
0.00220000 EUR 0.00 USD 0.00000000 BTC 0.00 USD 0.00000008 BTC
134.40000000 GBP 0.00 USD 0.00000000 BTC 165.07 USD 0.00589589 BTC
-2,791,652.17655030 USD 0.00 USD 0.00000000 BTC -2,791,652.18 USD -99.70834449 BTC
TOTALI: 0.00 USD 0.00000000 BTC -2,791,487.11 USD -99.70244852 BTC


Binance Balanci

Sasia Vlera në transaksion
në USD
Vlera në transaksion
në BTC
Vlera e tanishme
në USD
Vlera e tanishme
në BTC
TOTALI: 0.00 USD 0.00000000 BTC 0.00 USD 0.00000000 BTC


Bison Balanci

Sasia Vlera në transaksion
në USD
Vlera në transaksion
në BTC
Vlera e tanishme
në USD
Vlera e tanishme
në BTC
-20,100.00000000 EUR 0.00 USD 0.00000000 BTC -21,543.03 USD -0.76944396 BTC
TOTALI: 0.00 USD 0.00000000 BTC -21,543.03 USD -0.76944396 BTC


Bitcoin Balanci

Sasia Vlera në transaksion
në USD
Vlera në transaksion
në BTC
Vlera e tanishme
në USD
Vlera e tanishme
në BTC
TOTALI: 0.00 USD 0.00000000 BTC 0.00 USD 0.00000000 BTC


Bitforex Balanci

Sasia Vlera në transaksion
në USD
Vlera në transaksion
në BTC
Vlera e tanishme
në USD
Vlera e tanishme
në BTC
TOTALI: 0.00 USD 0.00000000 BTC 0.00 USD 0.00000000 BTC


Coinbase Balanci

Sasia Vlera në transaksion
në USD
Vlera në transaksion
në BTC
Vlera e tanishme
në USD
Vlera e tanishme
në BTC
TOTALI: 0.00 USD 0.00000000 BTC 0.00 USD 0.00000000 BTC


cRYPTO.COM Balanci

Sasia Vlera në transaksion
në USD
Vlera në transaksion
në BTC
Vlera e tanishme
në USD
Vlera e tanishme
në BTC
-4.00000000 USD 0.00 USD 0.00000000 BTC -4.00 USD -0.00014287 BTC
TOTALI: 0.00 USD 0.00000000 BTC -4.00 USD -0.00014287 BTC


Kraken Balanci

Sasia Vlera në transaksion
në USD
Vlera në transaksion
në BTC
Vlera e tanishme
në USD
Vlera e tanishme
në BTC
TOTALI: 0.00 USD 0.00000000 BTC 0.00 USD 0.00000000 BTC


KuCoin Balanci

Sasia Vlera në transaksion
në USD
Vlera në transaksion
në BTC
Vlera e tanishme
në USD
Vlera e tanishme
në BTC
TOTALI: 0.00 USD 0.00000000 BTC 0.00 USD 0.00000000 BTC


Ledger Balanci

Sasia Vlera në transaksion
në USD
Vlera në transaksion
në BTC
Vlera e tanishme
në USD
Vlera e tanishme
në BTC
TOTALI: 0.00 USD 0.00000000 BTC 0.00 USD 0.00000000 BTC


Okex Balanci

Sasia Vlera në transaksion
në USD
Vlera në transaksion
në BTC
Vlera e tanishme
në USD
Vlera e tanishme
në BTC
-3,916,327.23451200 USD 0.00 USD 0.00000000 BTC -3,916,327.23 USD -139.87792187 BTC
TOTALI: 0.00 USD 0.00000000 BTC -3,916,327.23 USD -139.87792187 BTC


Young Balanci

Sasia Vlera në transaksion
në USD
Vlera në transaksion
në BTC
Vlera e tanishme
në USD
Vlera e tanishme
në BTC
TOTALI: 0.00 USD 0.00000000 BTC 0.00 USD 0.00000000 BTC

Vlerat totale

Emri Vlera në transaksion në USD Vlera në transaksion në BTC Vlera e tanishme në USD Vlera e tanishme në BTC
Bilancimi manualisht 0.00 USD 0.00000000 BTC -2,791,487.11 USD -99.70244852 BTC
Binance Balanci 0.00 USD 0.00000000 BTC 0.00 USD 0.00000000 BTC
Bison Balanci 0.00 USD 0.00000000 BTC -21,543.03 USD -0.76944396 BTC
Bitcoin Balanci 0.00 USD 0.00000000 BTC 0.00 USD 0.00000000 BTC
Bitforex Balanci 0.00 USD 0.00000000 BTC 0.00 USD 0.00000000 BTC
Coinbase Balanci 0.00 USD 0.00000000 BTC 0.00 USD 0.00000000 BTC
cRYPTO.COM Balanci 0.00 USD 0.00000000 BTC -4.00 USD -0.00014287 BTC
Kraken Balanci 0.00 USD 0.00000000 BTC 0.00 USD 0.00000000 BTC
KuCoin Balanci 0.00 USD 0.00000000 BTC 0.00 USD 0.00000000 BTC
Ledger Balanci 0.00 USD 0.00000000 BTC 0.00 USD 0.00000000 BTC
Okex Balanci 0.00 USD 0.00000000 BTC -3,916,327.23 USD -139.87792187 BTC
Young Balanci 0.00 USD 0.00000000 BTC 0.00 USD 0.00000000 BTC
TOTALI: 0.00 USD 0.00000000 BTC -6,729,361.37 USD -240.34995722 BTC
Vlera totale e valutës sipas Exchange

Vlera totale e llogarisë sipas shkëmbimit


Vlera totale e monedhës: Vlera totale e të gjitha monedhave (Fiats pa përfshirë) të grupuara sipas Exchange ose Trade-Group.
Vlera totale e llogarisë: Vlera totale e të gjitha monedhave (përfshirë Fiat-et) e grupuar sipas Exchange ose Trade-Group.
Të dy grafikët me "chart" përmbajnë vetëm vlera pozitive.