CoinTracking mobile

Po shihni një demonstrim të drejtpërdrejtë. Regjistrohu Falas për të filluar.

arrow

Bilanci sipas Kembimores

Të gjitha monedhat me shumën dhe vlerën e tyre të grupuara sipas Exchange ose Trade-Group. Grupet e tregtisë mund të vendosen në faqen Enter Coins duke kaluar pamjen e tabelës në "Extended".


Shfaq të gjitha aktivet aktuale me një çmim te kaluar që nga: ose
Ky cilësim do të përdorë një çmim specifik historik për të gjitha asetet që zotëroni aktualisht. Nuk merr parasysh sa pasuri keni pasur atë ditë.
Nëse dëshironi të shihni asetet dhe çmimet tuaja aktuale për një ditë të mëparshme, ju lutemi përdorni cilësimin "Data e përfundimit" në filtrin më poshtë.
Ju gjithashtu mund të përdorni datën e përfundimit të filtrit dhe çmimet historike të kombinuara për të llogaritur, për shembull, të gjitha aktivet tuaja që nga 01 qershor 2020 me çmimet e monedhave nga 31 dhjetor 2020.
CoinTracking · Chart
Filter (45/45)
 • Llojet e transaksioneve (40/40)
 • selektoj të gjitha | de-selektoj të gjitha
 • Transaksionet hyrëse
 •  
 • Transaksionet dalëse
 •  
 • Exchanges (3/3)
 • selektoj të gjitha | de-selektoj të gjitha
 • Grupet (2/2)
 • selektoj të gjitha | de-selektoj të gjitha
  • Periudha kohore (te gjitha)
  • hiqni filtrin e datës
  • Data e fillimit:
  • Start time:
  • Data e përfundimit:
  • End time:

Manual Balance

Sasia Vlera në transaksion
në USD
Vlera në transaksion
në BTC
Vlera e tanishme
në USD
Vlera e tanishme
në BTC
0.01530000 BTC 0.00 USD 0.00000000 BTC 681.46 USD 0.01530000 BTC
0.00000000 0 0.00 USD 0.00000000 BTC 0.00 USD 0.00000000 BTC
TOTALI: 0.00 USD 0.00000000 BTC 681.46 USD 0.01530000 BTC

Bitget Balanci

Sasia Vlera në transaksion
në USD
Vlera në transaksion
në BTC
Vlera e tanishme
në USD
Vlera e tanishme
në BTC
490.00000000 EURO 0.00 USD 0.00000000 BTC 0.05 USD 0.00000113 BTC
TOTALI: 0.00 USD 0.00000000 BTC 0.05 USD 0.00000113 BTC

Bitvavo Balanci

Sasia Vlera në transaksion
në USD
Vlera në transaksion
në BTC
Vlera e tanishme
në USD
Vlera e tanishme
në BTC
1.00702259 ILV 0.00 USD 0.00000000 BTC 104.75 USD 0.00235178 BTC
0.00000000 EUR 0.00 USD 0.00000000 BTC 0.00 USD 0.00000000 BTC
TOTALI: 0.00 USD 0.00000000 BTC 104.75 USD 0.00235178 BTC

Vlerat totale

Emri Vlera në transaksion në USD Vlera në transaksion në BTC Vlera e tanishme në USD Vlera e tanishme në BTC
Manual Balance 0.00 USD 0.00000000 BTC 681.46 USD 0.01530000 BTC
Bitget Balanci 0.00 USD 0.00000000 BTC 0.05 USD 0.00000113 BTC
Bitvavo Balanci 0.00 USD 0.00000000 BTC 104.75 USD 0.00235178 BTC
TOTALI: 0.00 USD 0.00000000 BTC 786.26 USD 0.01765291 BTC
Vlera totale e valutës sipas Exchange

Vlera totale e llogarisë sipas shkëmbimit


Vlera totale e monedhës: Vlera totale e të gjitha monedhave (Fiats pa përfshirë) të grupuara sipas Exchange ose Trade-Group.
Vlera totale e llogarisë: Vlera totale e të gjitha monedhave (përfshirë Fiat-et) e grupuar sipas Exchange ose Trade-Group.
Të dy grafikët me "chart" përmbajnë vetëm vlera pozitive.