CoinTracking mobile

Bạn đang xem bản demo trực tiếp. Đăng kí miễn phí để bắt đầu.

arrow

Giá mua trung bình

Trang này tính giá mua trung bình cho tất cả các coins của bạn.

Ngược lại với phép tính lợi nhuận (chưa) thực hiện, tất cả các giao dịch mua và bán được cùng tổng hợp vào đây để tính giá trị trung bình trên mỗi coin.


Công thức tính như thế nào?


Chúng tôi tính giá trị trung bình của số tiền của bạn theo công thức sau:

Mua 1 (số BTC * giá mua) + Mua 2 (số BTC * giá mua) + ... - Bán 1 (số BTC * giá bán) - ...

Giá mua trung bình của bạn trên mỗi đơn vị tiền tệ được tính và so sánh với giá hiện tại.
Dựa trên mức trung bình và giá hiện tại, lợi nhuận hoặc lỗ trên mỗi coin đã được tính.

Một phép tính riêng khác cũng có thể được tiến hành để tính giá mua trung bình và giá bán bình quân.Có thể làm gì trên trang này?

 • Kiểm tra giá mua trung bình, giá thị trường hiện tại và lãi/lỗ của tất cả các coins
 • Bắt đầu một phép tính riêng để xem giá mua trung bình và giá bán trung bình của bạn.
 • Bắt đầu tất cả các phép tính bằng USD hoặc BTC
 • Kiểm tra phép tính chi tiết với liên kết bên dưới bảng
 • Một danh sách với tất cả các giao dịch mua mỗi coin. Bạn có thể tìm thấy danh sách chi tiết hơn trong bảng 'Lãi /lỗ chưa hiện thực hóa cho tất cả các giao dịch mua' trên trang Lợi nhuận.

Các vấn đề có thể xảy ra và giải pháp

 • Giá trị mua của tôi là số âm:
  Giá trị mua của bạn vẫn có thể âm nếu bạn đã kiếm được nhiều lợi nhuận đến mức bạn không thể lỗ. Ví dụ: Bạn mua 1,000,000 DVC với giá $100. 1 tuần sau, 1,000,000 DVC hiện trị giá $400. Bạn bán một nửa với giá 200 đô la. Bạn đã kiếm được 100 đô la lợi nhuận và vẫn còn 500.000 DVC. Trong trường hợp này, giá trị mua của bạn là số âm vì bạn đã kiếm được nhiều hơn lần mua ban đầu. Ngay cả khi giá DVC giảm xuống 0, bạn không thể thua lỗ. Bạn sẽ luôn xuất hiện với mức thu được tối thiểu là 100 đô la.
 • Giá trị của tôi ở đây không khớp với Lợi nhuận đã hiện thực hóa và chưa hiện thực hóa:
  Ngược lại với phép tính lợi nhuận (chưa) thực hiện, tất cả các giao dịch mua và bán được cùng tổng hợp vào đây để tính giá trị trung bình trên mỗi coin.
  Vì nó là một phép tính khác, kết quả có thể khác nhau.
  Để có cái nhìn tổng quan hơn, có thể hữu ích hơn nếu hiển thị các giao dịch mua và bán riêng biệt.
 • Giá trị của tôi có vẻ không chính xác:
  Tất cả các giao dịch mua và bán bắt buộc phải được nhập một cách chính xác và đầy đủ trong CoinTracking. Nếu coin đã mua bị thiếu, thì điều này sẽ dẫn đến cảnh báo và giá trị không chính xác cho tất cả các phép tính lợi nhuận! (đọc thêm).

Giá trị mua của coins của bạn

Cùng
vào USD
Cùng nhau
bằng BTC
Riêng
trong USD
Riêng
tính bằng BTC

Coin Ø Giá trị mua hàng
được nhập bởi bạn ở đây
Giá trị bán hàng hiện tại
giá trị thị trường hiện tại
Lợi Nhuận / Lỗ
được tính
  cho 1 coin   ∑ tất cả coins cho 1 coin   ∑ tất cả coins cho 1 coin ∑ tất cả coins phần trăm  
BTC 0.000000 $   0.00 $ 28027.170000 $   -90.54 $ 28027.170000 $ -90.54 $ 0.00%  
[bấm vào đây để xem phép tính chi tiết]

Số dư chi tiết từng loại tiền tệ


Ko có kết quả