CoinTracking mobile

Bạn đang xem bản demo trực tiếp. Đăng kí miễn phí để bắt đầu.

arrow

Tìm các giao dịch bị thiếu (Nạp tiền và Rút tiền)

Một trong những lý do chính khiến số dư không chính xác là các giao dịch bị thiếu hoặc nhập không chính xác.
Bảng bên dưới tìm kiếm các giao dịch chuyển tiền phù hợp (tiền nạp và tiền rút) và cho biết khả năng xảy ra giao dịch khớp.

Nếu bất kỳ khoản tiền nạp hoặc rút tiền chưa khớp nào vẫn còn ở cuối, vui lòng kiểm tra các giao dịch của bạn và nhập bất kỳ dữ liệu còn thiếu nào cho đến khi tất cả các lần chuyển tiền được khớp.
Nếu một số khoản tiền nạp hoặc tiền rút của bạn thực sự là thu nhập, thu nhập từ khai thác, quyên góp, coins bị mất, v.v., hãy truy cập trang Nhập Coins và thay đổi loại giao dịch cho phù hợp.
Tóm lại: Nếu không còn hàng trắng nào ở cuối, tất cả các lần chuyển tiền thường được chỉ định chính xác!

Nếu tìm thấy kết quả khớp, cột 'Khớp' sẽ hiển thị mức độ phù hợp (100% nếu cả hai giá trị bằng nhau) và xác suất khớp chính xác (bạn có thể muốn kiểm tra lại điều này, nếu kết quả khớp được ước tính là trung bình hoặc thấp).
Các cài đặt được đề xuất là: độ chính xác về số tiền là 95%-97% và độ chính xác về thời gian vừa phải. Tuy nhiên, bạn có thể điều chỉnh cài đặt theo yêu cầu. Câu hỏi thường gặp về trang này

Có thể làm gì với trang này?

 • Xem lại tất cả các khoản tiền nạp và tiền rút của bạn
 • Đảm bảo, tất cả các lần chuyển tiền của bạn đã được nhập/ vào CoinTracking một cách chính xác
 • Thêm tiền nạp và tiền rút còn thiếu nếu cần trên trang Nhập Coins
 • Thay đổi loại giao dịch nạp hoặc tiền rút trên trang Nhập Coins nếu cần

Chi tiết bổ sung cho cột 'Khớp'

 • Con số này sẽ thể hiện sự nhất quán giữa cả hai số tiền (bao gồm cả phí) của một giao dịch chuyển tiền phù hợp. Nếu cả hai số tiền giống hệt nhau, nó sẽ hiển thị 100%
 • Xác suất khớp chính xác sẽ được hiển thị là Chính xác, Cao, Trung bình, Thấp hoặc Không
 • Chính xác (màu xanh lá): Số tiền và thời gian chuyển khoản khớp hoàn toàn giống nhau
 • Cao (màu xanh lá): Thời gian chính xác hoặc thời gian nạp tiền vào sau thời gian rút tiền ra và số tiền chính xác khớp với nhau
 • Trung Bình (màu vàng): Hoặc là nạp tiền vào sau khi rút tiền ra hoặc nạp tiền trước khi rút tiền với số tiền khớp chính xác (vui lòng xác minh xem có khớp không)
 • Thấp (màu cam): Nạp tiền vào trước khi rút tiền ra và số tiền không khớp chính xác (vui lòng xác minh xem có khớp không)
 • Không có (trống / trắng): Không tìm thấy kết quả phù hợp. Vui lòng kiểm tra giao dịch chuyển của bạn và/hoặc điều chỉnh cài đặt
Ngay cả với khớp 'Trung bình' hoặc 'Thấp', xác suất chính xác là khá cao. Tuy nhiên, bạn nên kiểm tra lại xem nó có đúng không. Để chuyển đổi một lần truy cập trung bình hoặc thấp thành 'Cao' hoặc 'Chính xác', bạn có thể nhập cùng một thời điểm chính xác cho cả hai mục nhập (Tiền nạp vào và Tiền rút ra) trên trang Nhập Coins hoặc nhập các khoản phí còn thiếu để cả hai giá trị khớp chính xác.

Các vấn đề có thể xảy ra và giải pháp

 • Bảng của tôi trống
  -> Bạn không có bất kỳ khoản tiền nạp và tiền rút nào trong tài khoản của mình.
 • Tất cả các hàng của tôi có nền trắng
  -> Bạn không có bất kỳ khoản tiền nạp và tiền rút phù hợp nào. Vui lòng nhập TẤT CẢ các giao dịch của bạn bao gồm tiền nạp và tiền rút vào tài khoản của bạn
 • Một số giao dịch chuyển khoản của tôi không khớp, ngay cả khi chúng nên khớp
  -> Điều chỉnh cài đặt. Cố gắng giảm độ chính xác về số số tiền xuống 95% hoặc 90% và độ chính xác về thời gian xuống 'vừa phải' hoặc 'tương đối'.
 • Một số khoản tiền nạp được liệt kê thực sự là 'thu nhập' hoặc 'coins được đào'
  -> Chuyển đến trang Nhập Coins và thay đổi loại giao dịch của khoản tiền nạp vào này
 • Một số khoản tiền rút được liệt kê thực sự là 'chi phí', 'đóng góp từ thiện' hoặc 'tiền bị mất/bị đánh cắp'
  -> Chuyển đến trang Nhập Coins và thay đổi loại giao dịch rút tiền này
 • Một cặp khớp có nội dung 'Trung bình' hoặc 'Thấp' nhưng đó chắc chắn là một cặp khớp chính xác
  -> Truy cập trang Nhập Coins và nhập cùng ngày giờ cho cả hai giao dịch (tiền nạp vào + tiền rút ra) và/hoặc điều chỉnh phí hoặc số tiền cho khớp chính xác. Bạn cũng có thể bỏ qua thông báo 'Trung bình' hoặc 'Thấp'. Nó không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến số dư hoặc lợi nhuận của bạn.
 • Here you can find more FAQ for this report
CoinTracking · Chart

Tất cả các khoản tiền nạp và tiền rút


Type Amount Cur. Fee Fee Cur. Giá trị tính bằng USD Sàn giao dịch Trade Group Nhận xét Trade ID Ngày Phù hợp
Type Amount Cur. Fee Fee Cur. Giá trị tính bằng USD Sàn giao dịch Trade Group Nhận xét Trade ID Ngày Phù hợp

Các phù hợp:
Chính xác: 0 | Cao: 0 | Trung Bình: 0 | Thấp: 0 | Không phù hợp: 0