CoinTracking mobile

Bạn đang xem bản demo trực tiếp. Đăng kí miễn phí để bắt đầu.

arrow

Xác thực giao dịch

Công cụ này xác thực tất cả các giao dịch để tìm lỗi và liệt kê chúng trong bảng bên dưới (ví dụ: sai hoặc thiếu mã, ký tự đặc biệt không hợp lệ hoặc ngắt dòng trong mã, số không chính xác, ngày sai, khoảng trắng ở cuối tên sàn giao dịch và nhóm giao dịch, các giá trị tài sản khác nhau và những cái khác). Nếu danh sách trống, không có lỗi nào được tìm thấy. Nhấp vào biểu tượng CỘNG ở bên trái của mỗi hàng để xem thông báo lỗi.

Có thể làm gì trên trang này?

  • Xác thực các giao dịch của bạn cho các vấn đề có thể xảy ra
  • Tìm kiếm và sắp xếp các mục của bạn
  • Xem lại các thông báo lỗi bằng cách nhấp vào biểu tượng CỘNG ở mỗi hàng

Các vấn đề có thể xảy ra và giải pháp

  • Tất cả các lỗi cần được sửa trên trang Nhập Coins. Vui lòng xem lại (các) thông báo lỗi để biết phải làm gì.
  • 'Khẩn cấp' có thể là LỖI (cần sửa vì nó có thể làm hỏng báo cáo), CẢNH BÁO (cần sửa để tránh sai dữ liệu trong báo cáo) và THÔNG BÁO (cảnh báo mức độ thấp, nhưng đáng xem, vì nó có thể dẫn đến tính toán sai trong một số báo cáo)

Tất cả các giao dịch có lỗi và cảnh báo

Khẩn cấp Loại Mua Cur. Bán Cur. Phí Sàn giao dịch Trade Group Nhận xét Ngày Giao Dịch
Khẩn cấp Loại Mua Cur. Bán Cur. Phí Sàn giao dịch Trade Group Nhận xét Ngày Giao Dịch