CoinTracking mobile

Widzisz wersję demo na żywo. Zarejestruj się za darmo aby rozpocząć.

arrow

Walidacja Transakcji

To narzędzie sprawdza wszystkie transakcje pod kątem błędów i listuje je w tabeli poniżej (np. błędny lub brakujący ticker, niedozwolone znaki specjalne lub końce linii w tickerach, nieprawidłowe liczby, złe daty, spacje na końcu nazw giełd i grup transakcyjnych, różne wartości aktywów i inne). Jeśli lista jest pusta, to znaczy, ze nie znaleziono błędów. Kliknij ikonę PLUS po lewej stronie każdego rzędu, aby zobaczyć komunikaty błędów.

Co można zrobić na tej stronie?

  • Sprawdź swoje transakcje pod kątam możliwych problemów
  • Wyszukuj i sortuj swoje rekordy
  • Przejrzyj komunikaty błędów klikając na ikonę PLUS przy każdym wierszu

Potencjalne problemy i rozwiązania

  • Wszystkie błędy muszą zostać naprawione przez stronę Wprowadzania Monet. Proszę przejrzeć swoje komunikaty błędów, aby zobaczyć co jest do zrobienia.
  • ‘Pilność’ może być na poziomie BŁĄD (musi zostać naprawiony, ponieważ może uszkodzić raport), OSTRZEŻENIE (powinno zostać naprawione, aby zapobiec błędnym danym w raportach) i KOMUNIKAT (ostrzeżenie niskiego priorytetu, warto się mu przyjrzeć, ponieważ może prowadzić do błędnych wyliczeń w niektórych raportach)

Wszystkie transakcje z błędami, ostrzeżeniami i komunikatami

Pilność Typ Kupno Cur. Sprzedaż Cur. Prowizja Giełda Grupa Transakcji Komentarz Data Transakcji
Pilność Typ Kupno Cur. Sprzedaż Cur. Prowizja Giełda Grupa Transakcji Komentarz Data Transakcji