CoinTracking mobile

Bạn đang xem bản demo trực tiếp. Đăng kí miễn phí để bắt đầu.

arrow

Lọc (49/49)
 • Loại giao dịch (40/40)
 • chọn tất cả | bỏ chọn tất cả
 • Giao dịch đến
 •  
 • Giao dịch đi
 •  
 • Sàn giao dịch (6/6)
 • chọn tất cả | bỏ chọn tất cả
 • Nhóm (3/3)
 • chọn tất cả | bỏ chọn tất cả
 • Khoảng thời gian (tất cả)
 • xóa bộ lọc ngày
 • Ngày bắt đầu:
 •  
 • Ngày cuối:

Giá Giao Dịch

Danh sách tất cả các giao dịch có giá giao dịch được chuyển đổi tương ứng bằng BTC và USD vào thời điểm của mỗi giao dịch. Hữu ích cho những người đào coin để có được giá bằng Tiền pháp định cho mỗi khoản tiền nạp vào.

Có thể làm gì trên trang này?

 • Kiểm tra giá trị tại thời điểm giao dịch bằng USD và BTC cho tất cả các mục nhập của bạn
 • Kiểm tra chênh lệch giữa cặp giao dịch (chỉ dành cho giao dịch)
 • Tìm kiếm và sắp xếp các mục của bạn
 • Sử dụng tìm kiếm nâng cao
 • Lọc tất cả các mục theo loại, sàn giao dịch, nhóm và ngày
 • Xuất tất cả các mục dưới dạng CSV, Excel hoặc PDF
 • Mở dữ liệu giao dịch bổ sung bằng cách nhấp vào biểu tượng 'dấu cộng'

Các vấn đề có thể xảy ra và giải pháp

 • Nếu mức chênh lệch quá cao hoặc quá thấp, một trong hai giá trị giao dịch có thể sai. Mở trang Nhập Coins và sửa giá trị của tài sản, nếu cần (hướng dẫn).
info
Bảng giá thương mại

Bảng này chứa tất cả các giao dịch của bạn bao gồm giá giao dịch đã chuyển đổi tại thời điểm giao dịch.
 • Loại: Có thể là "Giao dịch", "Tiền Gửi" hoặc "Tiền Rút"
 • Mua: Số tiền (Số lượng) và loại tiền đã mua
 • Giá trị tính bằng BTC: Số tiền mua được chuyển đổi bằng BTC tại thời điểm giao dịch
 • Giá trị tính bằng USD: Tương tự, chỉ bằng loại tiền trong tài khoản của bạn
 • Bán: Số tiền (Số lượng) bán và loại tiền tệ
 • Giá trị tính bằng BTC: Số tiền bán được chuyển đổi bằng BTC tại thời điểm giao dịch
 • Giá trị tính bằng USD: Tương tự, chỉ bằng loại tiền trong tài khoản của bạn
 • Chênh lệch: Chênh lệch giữa giá mua và giá bán tính bằng phần trăm
 • Sàn giao dịch: Tên của sàn giao dịch (được chỉ định khi bạn sử dụng nhập CSV hoặc API)
 • Ngày Giao Dịch: Ngày và giờ giao dịch của bạnGhi chú về khoản chênh lệch:
Thông thường giá trị bán của một giao dịch cao hơn vài phần trăm so với giá trị mua. Đó là bởi vì việc bán hàng bao gồm chênh lệch trong order books và một khoản phí.
Mức chênh lệch không được quá 5% đối với các coins được giao dịch nhiều trên một sàn giao dịch tốt.
Đối với những coins được giao dịch ít hoặc trên order books xấu, nó có thể nhiều hơn.

Nếu mức chênh lệch quá cao hoặc quá thấp, vui lòng đảm bảo rằng dữ liệu giao dịch bạn đã nhập là chính xác (đặc biệt là thời gian, giá trị mua & bán và cả hai loại tiền tệ).
Khi bạn cho rằng dữ liệu giao dịch của mình là chính xác, hãy xem Biểu Đồ Coin. Vui lòng kiểm tra giá cho cả hai loại tiền tệ (tiền tệ mua và tiền tệ bán) tại thời điểm giao dịch của bạn trong biểu đồ. Nếu giá không chính xác, bạn có thể sửa nó trên trang 'Nhập Coins' bằng cách chỉnh sửa 'Giá trị tài sản' trong biểu mẫu chỉnh sửa.Trích xuất: Bạn có thể xuất bảng này bằng cách nhấp vào các nút xuất.
Sắp xếp cột: Nhấp vào tên cột để thay đổi cách sắp xếp. Shift-Bấm vào một cột khác để sắp xếp nhiều cột.
Thông tin giao dịch bổ sung thêm: Nhấp vào dấu cộng màu xanh ở bên trái của mỗi hàng để hiển thị thông tin bổ sung.
[Tìm kiếm Nâng cao]
Loại Mua Tiền tệ. Giá trị  tính bằng BTC Giá trị tính bằng USD Bán Tiền tệ. Giá trị  tính bằng BTC Giá trị tính bằng USD Chênh lệch Sàn giao dịch Nhóm Ngày
Tổng Số Mua: 0.00 BTC 440.89 USD Tổng Số Bán: 0.00 BTC 0.00 USD Ø 0.00 %
Tổng Tiền Nạp: 0.00 BTC 0.00 USD Tổng Tiền Rút: 0.00 BTC 0.00 USD