CoinTracking mobile

Bạn đang xem bản demo trực tiếp. Đăng kí miễn phí để bắt đầu.

arrow

Báo cáo Chuyển tiếp / Kiểm toán

Báo cáo Chuyển tiếp này cung cấp dữ liệu tài sản chi tiết mà bạn yêu cầu cho báo cáo tài chính, báo cáo thuế và kết thúc kỳ.
Nó bao gồm số dư đầu kỳ và cuối kỳ của tất cả các tài sản, cùng với các biến động định giá và bất kỳ giao dịch mua và bán tài sản mới nào diễn ra trong kỳ báo cáo.

Tính toán này dành cho người dùng có kinh nghiệm. Di chuột qua các biểu tượng Thông tin ở bên phải để biết thêm thông tin.
Để hiển thị chính xác các giá trị trên trang này, bắt buộc tất cả dữ liệu đã được nhập phải chính xác và đầy đủ khi nhập vào CoinTracking. Nếu bạn gặp phải bất kỳ sự cố nào, vui lòng đọc và làm theo FAQs.

Có thể làm gì trên trang này?

 • Tạo các báo cáo chuyển tiếp cần thiết cho kiểm toán và báo cáo thuế
 • Xem lại pools mua đã sử dụng của bạn cho mỗi lần bán bằng cách nhấp vào biểu tượng CỘNG bên cạnh giao dịch bán hoặc giao dịch đi
 • Chuyển đến giao dịch mua bằng cách nhấp vào ID giao dịch CoinTracking trong danh sách chi tiết bán
 • Mở rộng/Thu gọn tất cả các hàng
 • Đặt cài đặt tính toán
  • Giá
  • Phương pháp
  • Giá gốc
  • Bộ lọc tiền tệ
  • Lọc tất cả các mục theo loại, sàn giao dịch, nhóm và ngày
  • Thêm tiền nạp và tiền rút vào tính toán
  • Nhóm tất cả các giao dịch mua theo ngày
 • Tìm kiếm và sắp xếp các mục của bạn
 • Xuất tất cả các mục dưới dạng CSV, Excel hoặc PDF

Các vấn đề có thể xảy ra và giải pháp

 • Trang này trống hoặc thiếu coin:
  Lợi nhuận được tính từ giá trị khi mua và giá trị khi bán. Nếu bạn không có giao dịch bán trong tài khoản của mình, sẽ không có lợi nhuận nào được hiển thị.
 • Quà tặng, coin được đào và thu nhập không bị tính phí 0 USD:
  Tất cả các giao dịch đến như quà tặng, coins được đào và thu nhập khác được tính theo mặc định với cơ sở chi phí tại thời điểm giao dịch. Nếu bạn muốn tính với cơ sở chi phí là 0 USD, hãy mở "Bộ lọc" và nhấp vào loại giao dịch tương ứng hai lần.
 • Cơ sở chi phí có vẻ sai:
  Nếu cơ sở chi phí bị tắt, giá trị giao dịch có thể sai. Mở trang Nhập Coins và sửa giá trị của tài sản, nếu cần (hướng dẫn).
 • Cảnh báo về lợi nhuận đã thực hiện: Tất cả các giao dịch mua và bán bắt buộc phải được nhập một cách chính xác và đầy đủ trong CoinTracking. Nếu coin đã mua bị thiếu, thì điều này sẽ dẫn đến cảnh báo và giá trị không chính xác cho tất cả các phép tính lợi nhuận! (đọc thêm).
 • Di chuột vào biểu tượng thông tin ở góc trên bên phải của mỗi hộp để biết thêm thông tin. Ngoài ra, vui lòng đọc Câu hỏi thường gặp về Lợi nhuận nếu bạn gặp sự cố trên trang này.
CoinTracking · Chart
info
Cài đặt bộ lọc

Phương pháp:
Thay đổi phương pháp tính toán.
Bạn có thể tìm thấy giải thích và ví dụ trên trang Tax-Report.Loại tiền tệ:
Lựa chọn giữa các loại tiền mã hóa (BTC, ETH...), các hàng hóa (Vàng, Bạc...), các tiền tệ thực (USD, EUR...) hoặc tất cả.
Chúng tôi khuyến cáo "Chỉ các loại tiền kỹ thuật số".Sử dụng tách kho:
Theo mặc định, CoinTracking sử dụng một phương pháp tổng thể trên tất cả các giao dịch/ví và tính toán cơ sở chi phí hoàn toàn theo trình tự ngày. Bằng cách kích hoạt tách kho chứa, tất cả các sàn giao dịch và ví được coi là kho riêng (lô thuế).
Vui lòng đảm bảo rằng tất cả các khoản tiền nạp và tiền rút giữa các giao dịch/ví được đặt hoàn chỉnh và chính xác trong tài khoản CoinTracking của bạn khi bật cài đặt này.
Sự phân tách kho mới này sẽ tự động nhận ra tất cả các khoản tiền nạp và tiền rút và chỉ định chúng cho các giao dịch/ví tương ứng.
  Chuyển đổi:
Để tính lãi và thuế của bạn, tất cả các giao dịch không bằng Tiền pháp định của bạn phải được chuyển đổi thành tiền ngoại tệ pháp định của bạn tại thời điểm giao dịch.
Chúng tôi thực sự khuyến cáo sử dụng cài đặt 'Giá tốt nhất'.

Giá tốt nhất (được đề xuất): sẽ chuyển đổi theo thứ tự sau:
1. Tiền tệ pháp định (USD, EUR, GBP...)
2. Tiền mã hóa và hàng hóa dựa trên vốn hóa thị trường của chúng
Giá giao dịch: sẽ chuyển đổi phần đầu tiên của cặp giao dịch của bạn thành Tiền pháp định làm cơ sở chi phí:
Giá đối tác: sẽ chuyển đổi phần thứ 2 của cặp giao dịch của bạn thành Tiền pháp định làm cơ sở chi phí
Giá mua: sẽ luôn chuyển đổi phần mua trong cặp giao dịch của bạn thành Tiền pháp định:
Giá bán: sẽ luôn chuyển đổi phần bán trong cặp giao dịch của bạn thành Tiền pháp định

Thí dụ 1: Mua 1 BTC với giá 3000 USD (giả sử USD là tiền tệ pháp định của bạn)
- Giá tốt nhất: sẽ sử dụng 3000 USD (không chuyển đổi ở đây), vì USD có mức độ ưu tiên cao hơn BTC
- Giá giao dịch: sẽ chuyển đổi 1 BTC thành USD
- Giá đối tác: sẽ sử dụng 3000 USD (không chuyển đổi ở đây)
- Giá mua: sẽ chuyển đổi 1 BTC thành USD
- Giá bán: sẽ sử dụng 3000 USD (không chuyển đổi ở đây)

Thí dụ 2: Mua 60 ETH lấy 1 BTC (giả sử USD là tiền tệ pháp định của bạn)
- Giá tốt nhất: sẽ chuyển đổi 1 BTC thành USD (làm cơ sở chi phí và tiền thu được), vì BTC có mức độ ưu tiên cao hơn ETH
- Giá giao dịch: sẽ chuyển đổi 60 ETH thành USD làm cơ sở chi phí ETH và sẽ chuyển đổi 1 BTC thành USD làm giá trị tiền thu được từ BTC
- Giá đối tác: sẽ chuyển đổi 1 BTC thành USD làm cơ sở chi phí ETH và sẽ chuyển đổi 60 ETH thành USD cho giá trị tiền thu được từ BTC
- Giá mua: sẽ chuyển đổi 60 ETH thành USD (làm cơ sở chi phí và tiền thu được)
- Giá bán: sẽ chuyển đổi 1 BTC thành USD (làm cơ sở chi phí và tiền thu được)

Thí dụ 3: Mua 1 BTC bằng 60 ETH (giả sử USD là tiền tệ pháp định của bạn)
- Giá tốt nhất: sẽ chuyển đổi 1 BTC thành USD (làm cơ sở chi phí và tiền thu được), vì BTC có mức độ ưu tiên cao hơn ETH
- Giá giao dịch: sẽ chuyển đổi 1 BTC thành USD làm cơ sở chi phí BTC và sẽ chuyển đổi 60 ETH thành USD làm giá trị ETH thu được
- Giá đối tác: sẽ chuyển đổi 60 ETH thành USD làm cơ sở chi phí BTC và sẽ chuyển đổi 1 BTC thành USD làm giá trị thu được từ ETH
- Giá mua: sẽ chuyển đổi 1 BTC thành USD (làm cơ sở chi phí và tiền thu được)
- Giá bán: sẽ chuyển đổi 60 ETH thành USD (làm cơ sở chi phí và tiền thu được)

Lọc có hiệu lực (70/70)
 • Loại giao dịch (44/44)
 • chọn tất cả | bỏ chọn tất cả | 0 cơ sở chi phí
 • Giao dịch đến
 •  
 • Giao dịch đi
 •  
 • Sàn giao dịch (14/14)
 • chọn tất cả | bỏ chọn tất cả
 • Nhóm (12/12)
 • chọn tất cả | bỏ chọn tất cả
 • Khoảng thời gian (có hiệu lực)
 • xóa bộ lọc ngày
 • Ngày bắt đầu:
 • Start time:
 • Ngày cuối:
 • End time:
Sử dụng trạng thái 'đã kiểm tra một nửa' cho các Loại giao dịch,
để tính toán chúng với cơ sở chi phí là 0 USD.
info
Báo Cáo Roll Forward

Bảng này chứa tất cả các giao dịch đến và đi. Nhấp vào biểu tượng CỘNG bên cạnh giao dịch bán (hoặc giao dịch đi) để hiển thị danh sách các giao dịch mua liên quan đến giao dịch bán này.
 • Loại: Có thể là bất kỳ giao dịch đến (mua, thu nhập, mining...) hoặc đi (bán, chi tiêu, quyên góp từ thiện...).
 • Số tiền (Số lượng): Số tiền đã chuyển.
 • Tiền tệ.: Tiền tệ được chuyển.
 • Chi phí Tích lũy trên mỗi đơn vị:(*) Giá mua trung bình được tính trên mỗi đơn vị từ tất cả các giao dịch mua trước giao dịch này (giá trị của tất cả các giao dịch mua cho đến hôm nay /số lượng của tất cả các giao dịch mua cho đến hôm nay). Nếu số tiền mua là số âm, sẽ không có thay đổi và lợi nhuận đã thực hiện nào được tính.
 • Giá bán mỗi đơn vị:(*) Giá bán được tính trên mỗi đơn vị cho giao dịch này tại thời điểm giao dịch của bạn (giá trị / số lượng bán). Chỉ dành cho các giao dịch đi.
 • Thay đổi: Chênh lệch giữa số bạn bán và chi phí tích lũy theo phần trăm. Chỉ dành cho các giao dịch đi.
 • Chi phí tích lũy:(*) Giá trị mua hàng được tính toán (Chi phí tích lũy trên mỗi đơn vị * Số lượng).
 • Giá trị bán:(*) Giá trị bán của giao dịch này (Giá bán trên mỗi đơn vị * Số lượng). Chỉ dành cho các giao dịch đi.
 • Hiện thực hóa Lãi/Lỗ: Lãi hoặc lỗ bạn đạt được với lần bán này (Giá trị bán - Chi phí tích lũy). Chỉ dành cho các giao dịch đi.
 • Ngày: Ngày và giờ của giao dịch này.
 • Sàn giao dịch: Tên sàn giao dịch của giao dịch này.
 • CoinTracking Transact. ID: CoinTracking ID nội bộ cho công việc mua bán này (không phải tx-id của sàn giao dịch). Được sử dụng để khớp các giao dịch đến với giao dịch đi.

Bổ sung chi tiết cho các giao dịch đến (nhấp vào biểu tượng CỘNG):
 • Mã giao dịch mua - ID: Tx-id của sàn giao dịch. "không có" nếu không có tx-id nào được đặt.

Bổ sung chi tiết cho các giao dịch đi (nhấp vào biểu tượng CỘNG):
 • Loại: Loại đầu vào (mua, thu nhập, mining...) được bù trừ với đầu ra.
 • Số tiền mua ban đầu: Toàn bộ giá trị ban đầu được mua/nhận.
 • Số tiền mua còn lại: Giá trị đầu tư/nhận lại, trong trường hợp một phần của đầu tư vào pool đã được bán.
 • Chi Phí cho mỗi Đơn Vị: Giá mua được tính trên mỗi đơn vị cho giao dịch đơn lẻ này tại thời điểm giao dịch (chi phí / số tiền mua ban đầu).
 • Chi phí: Tổng giá mua được tính cho giao dịch đơn lẻ này tại thời điểm giao dịch.
 • Ngày: Ngày và giờ của giao dịch này.
 • Sàn giao dịch: Tên sàn giao dịch của giao dịch này.
 • CoinTracking ID: CoinTracking ID nội bộ cho giao dịch này (không phải tx-id của sàn giao dịch). Nhấp vào nó để tìm giao dịch đến trong bảng (chỉ khi giao dịch nằm trên cùng một trang bảng).
 •  
 • Số tiền mua trước khi bán: Số tiền của đầu tư vào pool, trước khi bán.
 • Số tiền mua sau khi bán: Số tiền của đầu tư vào pool, sau khi bán.
 • Số tiền đã bán: Số tiền có thể được bán từ đầu tư vào pool còn lại.
 • Số tiền bán còn lại: Số tiền bán còn lại ở cuối và phải được bù vào đầu tư vào pool tiếp theo.
 •  
 • Mã giao dịch bán-ID: Tx-id bán của sàn giao dịch. "không có" nếu không có tx-id nào được đặt.
 • Mã giao dịch mua - ID: (Các) tx-id mua của sàn giao dịch. "không có" nếu không có tx-id nào được đặt.
Trích xuất: Bạn có thể xuất bảng này bằng cách nhấp vào các nút xuất.
Sắp xếp cột: Nhấp vào tên cột để thay đổi cách sắp xếp. Shift-Bấm vào một cột khác để sắp xếp nhiều cột.

Có thể thay đổi giá và giá trị cho các cột được đánh dấu bằng (*) bằng bộ lọc đối tác/giao dịch ở đầu trang.

Báo Cáo Roll Forward

Bảng này chứa tất cả các loại tiền được mua và bán. Nhấp vào biểu tượng CỘNG bên cạnh một giao dịch bán (hoặc giao dịch đi) để hiển thị danh sách các giao dịch mua liên quan đến giao dịch bán này.

Note: Please make sure that your account does not contain any missing transactions. It's best to check the Missing Transactions report for this.
Additionally, check the Balance Check report to ensure your account is in good condition.Loại Số tiền (Số lượng) Cur. Tích lũy Chi phí
trên mỗi đơn vị
Giá bán
mỗi đơn vị
Thay đổi Chi phí tích lũy Giá trị bán Hiện thực hóa
Lãi/Lỗ
Ngày Sàn giao dịch CoinTracking
Transact. ID