CoinTracking mobile

Widzisz wersję demo na żywo. Zarejestruj się za darmo aby rozpocząć.

arrow

Sprawozdanie Audytowe

Sprawozdanie za ruchome okresy i szczegółowe dane o aktywach, których potrzebujesz do sprawozdań finansowych, raportów podatkowych i przy zamykaniu okresów.
Zawiera początkowe i końcowe salda dla wszystkich aktywów, wraz z ruchami wyceny i wszelkimi nowymi zakupami i sprzedażami aktywów, które wystąpiły w ciągu raportowanego okresu.

To wyliczenia jest dla zaawansowanych użytkowników. Przesuń kursor nad ikony Info po prawej, aby uzyskać więcej informacji.
Aby poprawnie wyświetlić wartości na tej stronie, należy upewnić się, że wszystkie dane zostały zostały wprowadzone w sposób poprawny i kompletny do CoinTrackingu. Jeśli natrafisz na problem, proszę przeczytać i podążać za FAQ.

Co można zrobić na tej stronie?

 • Stwórz sprawozdanie za ruchomy okres wymagany przez audyty lub sprawozdania podatkowe
 • Przejrzyj swoje wykorzystane pule zakupowe dla każdej sprzedaży klikając na ikonę PLUS przy sprzedaży lub transakcji wychodzącej
 • Przejdź do swojego zakupu klikając ID Transakcji CoinTracking na liście szczegółów sprzedaży
 • Rozwiń / Zwiń wszystkie wiersze
 • Wybierz ustawienia wyliczeń
  • Ceny
  • Metoda
  • Podstawa kosztowa
  • Filtr walut
  • Filtruj wszystkie rekordy po typie, giełdzie, grupie i dacie
  • Dodaj wpłaty i wypłaty do wyliczenia
  • Grupuj wszystkie transakcje po dniu
 • Wyszukuj i sortuj swoje rekordy
 • Eksportuj wszystkie rekordy do CSV, Excela lub PDFa

Potencjalne problemy i rozwiązania

 • Ta strona jest pusta lub brakuje monety:
  Zyski są wyliczane z wartości kupna i wartości sprzedaży. Jeśli nie masz sprzedaży na swoim koncie, zysk nie będzie pokazany.
 • Prezenty, wykopane monety i przychód nie są obłożone 0 USD:
  Wszystkie transakcje przychodzące tj prezenty, wykopane monety i inne dochody wyliczane są domyślnie z bazą kosztów w momencie transakcji. Jeśli wolałbyś wyliczać z podstawą kosztową równą 0 USD, otwórz "Filter" i kliknij odpowiedni typ transakcji dwukrotnie.
 • Podstawa kosztowa wydaje się nieprawidłowa:
  Jeśli baza kosztowa jest zła, nieprawidłowe mogą być wartości transakcyjne. Otwórz stronę Wprowadzania Monet i popraw wartości aktywów, jeśli to konieczne (instrukcja).
 • Ostrzeżenia o zrealizowanych zyskach: Koniecznie należy wprowadzić do systemu Cointracking prawidłowo wszystkie zakupy i sprzedaże. Brak zakupionych monet prowadzi do ostrzeżeń i nieprawidłowych wartości dla wszystkich wyliczeń zysków! (czytaj więcej).
 • Przesuń kursor nad ikonę info w prawym górnym rogu każdego okna aby uzyskać więcej informacji. Proszę przeczytać również FAQ odnośnie Zysków jeśli masz problemy na tej stronie.
CoinTracking · Chart
info
Ustawienia filtrów

Metoda:
Zmienia metodę obliczania.
Znajdziesz wytłumaczenie i przykłady na Strona Raportów Podatkowych.Type Waluty:
Wybierz pomiędzy cyfrowymi walutami (BTC, ETH…), towarami (Złoto, Srebro…), prawdziwymi walutami (USD, EUR…) lub wszystkimi razem.
Rekomendujemy "Tylko waluty cyfrowe".Użyj rozdziału depozytów:
Domyślnie CoinTracking używa ogólnej metody dla wszystkich giełd/portfeli i wylicza bazę kosztową ściśle na podstawie kolejności danych. Aktywując rozdzielenie depozytów, wszystkie giełdy i portfele są traktowane jako osobne depozyty (podatkowa kalkulacja kosztów).
Proszę upewnić się, że wszystkie Twoje wpłaty i wypłaty pomiędzy giełdami/portfelami są w pełni i prawidłowo ustawione na Twoim koncie CoinTracking przy włączaniu tego ustawienia.
To nowe rozdzielenie depozytów automatycznie rozpoznaje wszystkie wpłaty i wypłaty i przypisuje je do odpowiedniej giełdy/portfela.
  Konwersja:
Żeby obliczyć dwoje zyski i podatek, wszystkie Twoje transakcje, które nie są w Twojej walucie FIAT, muszą zostać skonwertowane na Twoją walutę FIAT w momencie transakcji.
Rekomendujemy użycie ustawienia ‘Najlepsza Cena’.

Najlepsze Ceny (rekomendowane): skonwertuje w następującej kolejności:
1. Waluty FIAT (USD, EUR, GBP…)
2. Kryptowaluty i towary zgodnie z ich kapitalizacją rynkową
Transaction Prices: will convert the 1st part of your trade-pair into FIAT as cost base:
Counterpart Prices: will convert the 2nd part of your trade-pair into FIAT as cost base
Ceny Zakupu: zawsze skonwertuje kupowaną walutę w parze walutowej na FIAT:
Ceny Sprzedaży: zawsze skonwertuje sprzedawaną walutę w parze walutowej na FIAT

Przykład 1: Kup 1 BTC za 3000 USD (zakładając, że USD to Twoja waluta FIAT)
- Najlepsze Ceny: użyte zostanie 3000 USD (bez konwersji), ponieważ USD ma wyższy priorytet niż BTC
- Ceny Transakcyjne: 1 BTC zostanie skonwertowany do USD
- Ceny kontrahentów: użyte zostanie 3000 USD (bez konwersji)
- Ceny Zakupu: 1 BTC zostanie skonwertowany na USD
- Ceny Sprzedaży: użyte zostanie 3000 USD (bez konwersji)

Przykład 2: Kupuj 60 ETH za 1 BTC (zakładając, że USD jest Twoją walutą FIAT)
- Najlepsze Ceny: 1 BTC zostanie skonwertowany na USD (jako baza kosztowa i dochody), ponieważ BTC ma wyższy priorytet niż ETH
- Ceny Transakcyjne: 60 ETH skonwertowane zostaną na USD jako bazę kosztową ETH i skonwertuje 1 BTC na USD jako wartość przychodu BTC
- Ceny Odpowiedników: skonwertuje 1 BTC na USD jako bazę kosztową ETH i skonwertuje 60 ETH na USD jako wartość przychodu BTC
- Ceny Zakupu: 60 ETH skonwertowane zostaną na USD (baza kosztowa i przychód)
- Ceny Sprzedaży: 1 BTC zostanie skonwertowany na USD (baza kosztowa i przychód)

Przykład 3: Kup 1 BTC za 60 ETH (zakładając, że USD to Twoja waluta FIAT)
- Najlepsze Ceny: 1 BTC zostanie skonwertowany na USD (jako baza kosztowa i dochody), ponieważ BTC ma wyższy priorytet niż ETH
- Ceny Transakcyjne: 1 BTC zostanie skonwertowany na USD jako baza kosztowa BTC a 60 ETH skonwertowane zostaną na USD jako wartość przychodu ETH
- Ceny Odpowiedników: 60 ETH skonwertowane zostaną na USD jako baza kosztowa BTC i skonwertowane zostanie 1 BTC na USD jako wartość przychodu ETH
- Ceny Zakupu: 1 BTC zostanie skonwertowany zostanie na USD (baza kosztowa i przychód)
- Ceny Sprzedaży: 60 ETH zostaną skonwertowane na USD (baza kosztowa i przychód)

Filtr (59/59)
 • Typy Transakcyjne (44/44)
 • wszystkie | żadne | Baza kosztowa 0
 • Transakcje Przychodzące
 •  
 • Transakcje Wychodzące
 •  
 • Giełdy (5/5)
 • wszystkie | żadne
 • Grupy (10/10)
 • wszystkie | żadne
 • Przedział Czasowy (wszystkie)
 • usuń filtr danych
 • Data Początkowa:
 • Start time:
 • Data Końcowa:
 • End time:
Użyj stanu ‘połowicznie sprawdzony’ dla Typu Transakcji,
aby obliczyć je przy 0 bazie kosztowej USD.
info
Raport Ekstrapolowany

Ta tabela zawiera wszystkie transakcje przychodzące i wychodzące. Kliknij na ikonę PLUS przy sprzedaży (lub transakcji wychodzącej), żeby pokazać listę zakupów związanych z tą sprzedażą.
 • Typ: Może być dowolną transakcją przychodzącą (zakup, przychód, mining…) lub wychodzącą (sprzedaż, wydatek, darowizna…).
 • Kwota: Kwota przetransferowana.
 • Wal.: Waluta przetransferowana.
 • Skumulowany Koszt na Jednostkę:(*) Wyliczona średnia cena zakupu na jednostkę ze wszystkich zakupów przed tą transakcją (wartość wszystkich zakupów do tej daty / kwota wszystkich zakupów do tej daty). Jeżeli kwota zakupu będzie negatywna, żadne zmiany ani zrealizowane zyski nie zostaną wyliczone.
 • Cena Sprzedaży na Jednostkę:(*) Wyliczona cena sprzedaży na jednostkę dla tej transakcji w momencie transakcji (wartość / kwota sprzedaży). Tylko dla transakcji wychodzących.
 • Zmiana: Różnica pomiędzy sprzedażą i zakumulowanym kosztem w procentach. Tylko transakcje wychodzące.
 • Skumulowany Koszt:(*) Wyliczona wartość zakupu (Skumulowany Koszt na Jednostkę * Kwota).
 • Wartość Sprzedaży:(*) Wartość sprzedaży dla tej transakcji (Cena Sprzedaży na Jednostkę * Kwota). Tylko dla transakcji wychodzących.
 • Zrealizowane Zysk / Strata: Zysk lub strata osiągnięte dla tej sprzedaży (Wartość Sprzedaży - Skumulowane Koszty). Tylko dla transakcji wychodzących.
 • Data: Data i czas tej transakcji.
 • Giełda: Nazwa giełdy dla tej transakcji.
 • Transact. ID CoinTracking: Wewnętrzne ID CoinTracking dla tej transakcji (nie tx-id giełdy). Używane jest do prawowania przychodzących i wychodzących transakcji.

Dodatkowe szczegóły przychodzących transakcji (kliknij na ikonę PLUS):
 • ID Transakcji Kupna: Tx-id giełdy. "brak" jeśli nie ma ustawionego tx-id.

Dodatkowe szczegóły wychodzących transakcji (kliknij na ikonę PLUS):
 • Typ: Rodzaj wpływu (kupno, wpływ, mining…) do sparowania z wypływem.
 • Oryginalna Kwaota Zakupu: Pełna wartość oryginalnie kupiona/otrzymana.
 • Pozostała Kwota Zakupu: Pozostała wartość kupiona/otrzymana, w razie gdy części zakupionej puli zostały już sprzedane.
 • Koszt na Jednostkę: Wyliczona cena zakupu na jednostkę dla tej pojedynczej transakcji w momencie transakcji (koszt / oryginalna kwota zakupu).
 • Koszt: Łączna wyliczona cena zakupu dla tej pojedynczej transakcji w momencie transakcji.
 • Data: Data i czas tej transakcji.
 • Giełda: Nazwa giełdy dla tej transakcji.
 • ID Cointrackingu: Wewnętrzne ID CoinTracking dla tej transakcji (nie tx-id giełdy). Kilknij na nie, żeby znaleźć transakcję przychodzącą w tabeli (tylko jeśli transakcja jest na tej samej stronie tabeli).
 •  
 • Kwota zakupu przed sprzedażą: Kwota zakupionej puli, przed sprzedażą.
 • Kwota zakupu po sprzedaży: Kwota zakupionej puli, po sprzedaży.
 • Kwota sprzedana: Kwota, którą można sprzedać z reszty zakupionej puli.
 • Pozostała kwota do sprzedania: Kwota sprzedaży, która pozostaje na końcu i musi zostać sparowana z kolejną zakupioną pulą.
 •  
 • ID Transakcji Sprzedaży: Tx-id sprzedaży giełdy. "brak" jeśli nie ma ustawionego tx-id.
 • ID Transakcji Kupna: Tx-id kupna giełdy. "brak" jeśli nie ma ustawionego tx-id.
Eksport: Możesz wyeksportować tę tabelę klikając na guziki eksportu.
Sortowanie Kolumn: Kliknij na nazwę kolumny, żeby zmienić sortowanie. Kliknij z shiftem na następną kolumnę, aby posortować po wielu kolumnach.

Ceny i wartości dla kolumn oznaczone (*), mogą zostać zmienione za pomocą filtra kontrahenta/transakcji na górze strony.

Raport Ekstrapolowany

Ta tabela zawiera wszystkie zakupione i sprzedane waluty. Kliknij na ikonę PLUS przy sprzedaży (lub transakcji wychodzącej), żeby pokazać listę zakupów związanych z tą sprzedażą.

Note: Please make sure that your account does not contain any missing transactions. It's best to check the Missing Transactions report for this.
Additionally, check the Balance Check report to ensure your account is in good condition.Typ Kwota Cur. Skumulowany Koszt
na Jednostkę
Cena Sprzedaży
na Jednostkę
Zmiana Skumulowany Koszt Wartość Sprzedaży Zrealizowane
Zysk / Strata
Data Giełda CoinTracking
Transact. ID