CoinTracking mobile

Bạn đang xem bản demo trực tiếp. Đăng kí miễn phí để bắt đầu.

arrow

Lọc (66/66)
 • Loại giao dịch (40/40)
 • chọn tất cả | bỏ chọn tất cả
 • Giao dịch đến
 •  
 • Giao dịch đi
 •  
 • Sàn giao dịch (17/17)
 • chọn tất cả | bỏ chọn tất cả
 • Nhóm (9/9)
 • chọn tất cả | bỏ chọn tất cả
 • Khoảng thời gian (tất cả)
 • xóa bộ lọc ngày
 • Ngày bắt đầu:
 •  
 • Ngày cuối:

Danh sách giao dịch

Tất cả các giao dịch CoinTracking của bạn. Nhấp vào dấu cộng màu xanh trong một dòng để hiển thị các chi tiết bổ sung. Sử dụng tìm kiếm hoặc tìm kiếm nâng cao để tìm các giao dịch cụ thể.

Chuyển sang chế độ xem đầy đủ

Có thể làm gì trên trang này?

 • Kiểm tra tất cả các trades và giao dịch của bạn
 • Tìm kiếm và sắp xếp các mục của bạn
 • Sử dụng tìm kiếm nâng cao
 • Lọc tất cả các mục theo loại, sàn giao dịch, nhóm và ngày
 • Xuất tất cả các mục dưới dạng CSV, Excel hoặc PDF
 • Mở dữ liệu giao dịch bổ sung bằng cách nhấp vào biểu tượng 'dấu cộng'
 • Truy cập toàn cảnh

Các vấn đề có thể xảy ra và giải pháp

 • Trang này hiển thị các mục tương tự như trang Nhập Coins. Nếu một số mục bị thiếu ở đây, xin vui lòng nhập chúng.
[Tìm kiếm Nâng cao]
Loại Mua Cur. Bán Cur. Sàn giao dịch Trade Group Nhận xét Ngày Giao Dịch
Loại Mua Cur. Bán Cur. Sàn giao dịch Trade Group Nhận xét Ngày Giao Dịch