CoinTracking mobile

Bạn đang xem bản demo trực tiếp. Đăng kí miễn phí để bắt đầu.

arrow

Số dư lịch sử & Thống kê giao dịch

CoinTracking · Chart

Tổng giá trị của tất cả các loại tiền tệ tính bằng USD

Các màu đại diện cho giá trị tiền tệ của bạn tính bằng USD.
Coins có màu xanh lá cây, Hàng hóa có màu cam, Tiền tệ thực có màu đen và Tổng Giá Trị Tài Khoản màu xanh da trời hoặc đỏ.

Để thu phóng, hãy chọn một phạm vi trên biểu đồ. Nhấp vào chú giải để hiển thị/ẩn các giá trị.
CoinTracking · Chart

Giá trị từng loại tiền tệ bằng USD