CoinTracking mobile

Bạn đang xem bản demo trực tiếp. Đăng kí miễn phí để bắt đầu.

arrow

Lợi nhuận đã hiện thực hóa và chưa hiện thực hóa

Tính toán lãi chưa hiện thực hóa và đã hiện thực hóa tại cho tất cả các loại tiền tệ của bạn, bao gồm cả tóm tắt được nhóm coin.

Chưa hiện thực hóa lãi/lỗ bạn sẽ đạt được nếu bạn bán tất cả số tiền của mình ngay bây giờ. Lãi thực tế là lãi/lỗ mà bạn đã đạt được với doanh số bán hàng của mình.


Tính toán này dành cho người dùng có kinh nghiệm. Di chuột qua các biểu tượng Thông tin ở bên phải để biết thêm thông tin.

Để hiển thị chính xác các giá trị trên trang này, bắt buộc tất cả dữ liệu đã được nhập phải chính xác và đầy đủ khi nhập vào CoinTracking. Nếu bạn gặp phải bất kỳ sự cố nào, vui lòng đọc và làm theo FAQs.

Có thể làm gì trên trang này?

 • Kiểm tra lợi nhuận đã hiện thực hóa của bạn (Lợi nhuận và lỗ bạn đã đạt được cho đến nay) và lợi nhuận chưa hiện thực hóa (Lợi nhuận và lỗ từ tài sản chưa bán) cho từng Coin và tiền tệ (bảng đầu tiên - mở theo mặc định)
 • Kiểm tra lợi nhuận thực hiện của bạn cho mỗi giao dịch (bảng thứ 2 - được đóng theo mặc định)
 • Kiểm tra lợi nhuận chưa hiện thực hóa của bạn cho mỗi giao dịch (bảng thứ 3 - được đóng theo mặc định)
 • Kiểm tra cơ sở chi phí và chi phí cho tất cả các giao dịch
 • Sử dụng Công cụ tính Lợi nhuận
 • Đặt cài đặt tính toán
  • Giá
  • Phương pháp
  • Giá gốc
  • Tiền tệ
  • Bộ lọc tiền tệ
  • Lọc tất cả các mục theo loại, sàn giao dịch, nhóm và ngày
  • Thêm tiền nạp và tiền rút vào tính toán
  • Nhóm tất cả các giao dịch mua theo ngày
 • Tìm kiếm và sắp xếp các mục của bạn
 • Xuất tất cả các mục dưới dạng CSV, Excel hoặc PDF
 • Mở dữ liệu giao dịch bổ sung bằng cách nhấp vào biểu tượng 'dấu cộng' (chỉ dành cho bảng 2 và 3)

Các vấn đề có thể xảy ra và giải pháp

 • Số lượng coins không khớp với giá trị trên bảng điều khiển:
  Số tiền còn lại của một coin có thể sai lệch trong phép tính lợi nhuận so với các giá trị trên bảng dashboard, bởi vì tiền nạp và tiền rút không được bao gồm.
 • Trang này trống hoặc thiếu coin:
  Lợi nhuận được tính từ giá trị khi mua và giá trị khi bán. Nếu bạn không có giao dịch bán trong tài khoản của mình, sẽ không có lợi nhuận nào được hiển thị.
 • Quà tặng, coin được đào và thu nhập không bị tính phí 0 USD:
  Tất cả các giao dịch đến như quà tặng, coins được đào và thu nhập khác được tính theo mặc định với cơ sở chi phí tại thời điểm giao dịch. Nếu bạn muốn tính với cơ sở chi phí là 0 USD, hãy mở "Bộ lọc" và nhấp vào loại giao dịch tương ứng hai lần.
 • Cơ sở chi phí có vẻ sai:
  Nếu cơ sở chi phí bị tắt, giá trị giao dịch có thể sai. Mở trang Nhập Coins và sửa giá trị của tài sản, nếu cần (hướng dẫn).
 • Cảnh báo về lợi nhuận đã thực hiện: Tất cả các giao dịch mua và bán bắt buộc phải được nhập một cách chính xác và đầy đủ trong CoinTracking. Nếu coin đã mua bị thiếu, thì điều này sẽ dẫn đến cảnh báo và giá trị không chính xác cho tất cả các phép tính lợi nhuận! (đọc thêm).
 • Di chuột vào biểu tượng thông tin ở góc trên bên phải của mỗi hộp để biết thêm thông tin. Ngoài ra, vui lòng đọc Câu hỏi thường gặp về Lợi nhuận nếu bạn gặp sự cố trên trang này.
CoinTracking · Chart
info
Cài đặt bộ lọc

Các bộ lọc này áp dụng cho cả ba bảng.

Phương pháp:
Thay đổi phương pháp tính toán.
Bạn có thể tìm thấy giải thích và ví dụ trên trang Tax-Report.Tiền tệ:
Hiển thị tất cả các giá trị bằng đơn vị tiền tệ tài khoản của bạn hoặc bằng BTC.
Chúng tôi không chỉ chuyển đổi giá trị Tiền pháp định thành BTC mà còn tính toán giá trị Bitcoin của mỗi giao dịch.
Do giá BTC thay đổi, có thể BTC đạt được của bạn là số âm, nhưng mức tăng Tiền pháp định của bạn là số dương.Loại tiền tệ:
Lựa chọn giữa các loại tiền mã hóa (BTC, ETH...), các hàng hóa (Vàng, Bạc...), các tiền tệ thực (USD, EUR...) hoặc tất cả.
Chúng tôi khuyến cáo "Chỉ các loại tiền kỹ thuật số".Ẩn tất cả số 0 và số âm:
Bật, để ẩn tất cả các đơn vị tiền tệ có số tiền nhỏ hơn hoặc bằng 0 trong bảng tóm tắt.

Nhóm tất cả các giao dịch mua theo ngày:
Kích hoạt, để nhóm tất cả các giao dịch mua theo ngày. Số mục trong báo cáo lợi nhuận cuối cùng của bạn cũng sẽ làm giảm đáng kể.

Nhóm tất cả doanh số bán hàng theo ngày:
Kích hoạt, để nhóm tất cả doanh số hàng ngày. Số mục trong báo cáo lợi nhuận cuối cùng của bạn cũng sẽ giảm đáng kể .

Dài hạn sau 10 năm đối với Coins sinh lãi:
Ở một số quốc gia, coins nào tạo ra lãi suất chỉ được miễn thuế hoặc giảm thuế sau 10 năm.
Hãy kích hoạt nếu quốc gia của bạn có quy định này và những Coin tạo lãi suất sẽ kéo dài thời hạn của chúng lên thành 10 năm. Một khoản tiền Nạp vào và Rút ra với Trade-Group 'Đặt cược' là cần thiết để đánh dấu số coin và kích hoạt tính năng này.

Sử dụng tách kho:
Theo mặc định, CoinTracking sử dụng một phương pháp tổng thể trên tất cả các giao dịch/ví và tính toán cơ sở chi phí hoàn toàn theo trình tự ngày. Bằng cách kích hoạt tách kho chứa, tất cả các sàn giao dịch và ví được coi là kho riêng (lô thuế).
Vui lòng đảm bảo rằng tất cả các khoản tiền nạp và tiền rút giữa các giao dịch/ví được đặt hoàn chỉnh và chính xác trong tài khoản CoinTracking của bạn khi bật cài đặt này.
Sự phân tách kho mới này sẽ tự động nhận ra tất cả các khoản tiền nạp và tiền rút và chỉ định chúng cho các giao dịch/ví tương ứng.
  Chuyển đổi:
Để tính lãi và thuế của bạn, tất cả các giao dịch không bằng Tiền pháp định của bạn phải được chuyển đổi thành tiền ngoại tệ pháp định của bạn tại thời điểm giao dịch.
Chúng tôi thực sự khuyến cáo sử dụng cài đặt 'Giá tốt nhất'.

Giá tốt nhất (được đề xuất): sẽ chuyển đổi theo thứ tự sau:
1. Tiền tệ pháp định (USD, EUR, GBP...)
2. Tiền mã hóa và hàng hóa dựa trên vốn hóa thị trường của chúng
Giá giao dịch: sẽ chuyển đổi phần đầu tiên của cặp giao dịch của bạn thành Tiền pháp định làm cơ sở chi phí:
Giá đối tác: sẽ chuyển đổi phần thứ 2 của cặp giao dịch của bạn thành Tiền pháp định làm cơ sở chi phí
Giá mua: sẽ luôn chuyển đổi phần mua trong cặp giao dịch của bạn thành Tiền pháp định:
Giá bán: sẽ luôn chuyển đổi phần bán trong cặp giao dịch của bạn thành Tiền pháp định

Thí dụ 1: Mua 1 BTC với giá 3000 USD (giả sử USD là tiền tệ pháp định của bạn)
- Giá tốt nhất: sẽ sử dụng 3000 USD (không chuyển đổi ở đây), vì USD có mức độ ưu tiên cao hơn BTC
- Giá giao dịch: sẽ chuyển đổi 1 BTC thành USD
- Giá đối tác: sẽ sử dụng 3000 USD (không chuyển đổi ở đây)
- Giá mua: sẽ chuyển đổi 1 BTC thành USD
- Giá bán: sẽ sử dụng 3000 USD (không chuyển đổi ở đây)

Thí dụ 2: Mua 60 ETH lấy 1 BTC (giả sử USD là tiền tệ pháp định của bạn)
- Giá tốt nhất: sẽ chuyển đổi 1 BTC thành USD (làm cơ sở chi phí và tiền thu được), vì BTC có mức độ ưu tiên cao hơn ETH
- Giá giao dịch: sẽ chuyển đổi 60 ETH thành USD làm cơ sở chi phí ETH và sẽ chuyển đổi 1 BTC thành USD làm giá trị tiền thu được từ BTC
- Giá đối tác: sẽ chuyển đổi 1 BTC thành USD làm cơ sở chi phí ETH và sẽ chuyển đổi 60 ETH thành USD cho giá trị tiền thu được từ BTC
- Giá mua: sẽ chuyển đổi 60 ETH thành USD (làm cơ sở chi phí và tiền thu được)
- Giá bán: sẽ chuyển đổi 1 BTC thành USD (làm cơ sở chi phí và tiền thu được)

Thí dụ 3: Mua 1 BTC bằng 60 ETH (giả sử USD là tiền tệ pháp định của bạn)
- Giá tốt nhất: sẽ chuyển đổi 1 BTC thành USD (làm cơ sở chi phí và tiền thu được), vì BTC có mức độ ưu tiên cao hơn ETH
- Giá giao dịch: sẽ chuyển đổi 1 BTC thành USD làm cơ sở chi phí BTC và sẽ chuyển đổi 60 ETH thành USD làm giá trị ETH thu được
- Giá đối tác: sẽ chuyển đổi 60 ETH thành USD làm cơ sở chi phí BTC và sẽ chuyển đổi 1 BTC thành USD làm giá trị thu được từ ETH
- Giá mua: sẽ chuyển đổi 1 BTC thành USD (làm cơ sở chi phí và tiền thu được)
- Giá bán: sẽ chuyển đổi 60 ETH thành USD (làm cơ sở chi phí và tiền thu được)

Lọc có hiệu lực (44/44)
 • Loại giao dịch (44/44)
 • chọn tất cả | bỏ chọn tất cả | 0 cơ sở chi phí
 • Giao dịch đến
 •  
 • Giao dịch đi
 •  
 • Sàn giao dịch (0/0)
 • chọn tất cả | bỏ chọn tất cả
 • Nhóm (0/0)
 • chọn tất cả | bỏ chọn tất cả
 • Khoảng thời gian (có hiệu lực)
 • xóa bộ lọc ngày
 • Ngày bắt đầu:
 • Start time:
 • Ngày cuối:
 • End time:
Sử dụng trạng thái 'đã kiểm tra một nửa' cho các Loại giao dịch,
để tính toán chúng với cơ sở chi phí là 0 USD.
Đang tính Tổng số dư...
info
Hiện thực hóaLãi/Lỗ cho tổng số bán

Bảng này chứa tổng số bán phù hợp với cài đặt bộ lọc.
 • Loại: Có thể là "Bán", "Tiền Rút" hoặc bất kỳ loại giao dịch đi nào.
 • Số tiền (Số lượng): Giá trị của tiền tệ bạn đã bán.
 • Tiền tệ.: Đơn vị tiền tệ bán của bạn.
 • Chi phí Tích lũy trên mỗi đơn vị:(*) Giá mua trung bình được tính trên mỗi đơn vị từ tất cả các giao dịch mua trước giao dịch này (giá trị của tất cả các giao dịch mua cho đến hôm nay /số lượng của tất cả các giao dịch mua cho đến hôm nay). Nếu số tiền mua là số âm, sẽ không có thay đổi và lợi nhuận đã thực hiện nào được tính.
 • Giá bán mỗi đơn vị:(*) Giá bán được tính trên mỗi đơn vị cho giao dịch này tại thời điểm giao dịch của bạn (giá trị / số lượng).
 • Thay đổi: Chênh lệch giữa doanh thu của bạn và chi phí tích lũy theo phần trăm.
 • Chi phí tích lũy:(*) Giá trị mua hàng được tính toán (Chi phí tích lũy trên mỗi đơn vị * Số lượng).
 • Giá trị bán:(*) Giá trị bán của giao dịch này (Giá bán trên mỗi đơn vị * Số lượng).
 • Hiện thực hóa Lãi/Lỗ: Lãi hoặc lỗ bạn đạt được với lần bán hàng này (Giá trị bán - Chi phí tích lũy).
 • Ngày Giao Dịch: Ngày và thời gian giao dịch của bạn.
Trích xuất: Bạn có thể xuất bảng này bằng cách nhấp vào các nút xuất.
Sắp xếp cột: Nhấp vào tên cột để thay đổi cách sắp xếp. Shift-Bấm vào một cột khác để sắp xếp nhiều cột.
Thông tin giao dịch bổ sung thêm: Nhấp vào dấu cộng màu xanh ở bên trái của mỗi hàng để hiển thị thông tin bổ sung.

Có thể thay đổi giá và giá trị cho các cột được đánh dấu bằng (*) bằng bộ lọc đối tác/giao dịch ở đầu trang.

Hiện thực hóaLãi/Lỗ cho tổng số bán [Hiển thị chi tiết]

Bảng này chứa tất cả doanh số bán của bạn với lợi nhuận đã thực hiện tương ứng. Đó là số tiền bạn đã đạt được khi bán hàng, được tính từ chênh lệch giữa giá mua và giá bán.
info
Lãi/Lỗ chưa hiện thực hóa đối với tất cả các giao dịch mua

Bảng này chứa tất cả các giao dịch mua của bạn phù hợp với cài đặt bộ lọc.
 • Loại: Có thể là "Mua", "Nạp tiền" hoặc bất kỳ loại giao dịch đến nào.
 • Số tiền (Số lượng): Số lượng của tiền tệ bạn đã mua.
 • Tiền tệ.: Đơn vị tiền tệ mua hàng của bạn.
 • Chi Phí cho mỗi Đơn Vị:(*) Giá mua được tính trên mỗi đơn vị cho giao dịch này tại thời điểm giao dịch của bạn (Chi phí / Số tiền).
 • Giá hiện tại cho mỗi đơn vị: Giá thị trường hiện tại cho loại tiền tệ được giao dịch.
 • Thay đổi: Chênh lệch giữa giá của bạn và giá thị trường hiện tại tính bằng phần trăm.
 • Chi phí:(*) Tổng giá trị giao dịch của bạn tại thời điểm giao dịch của bạn.
 • Giá trị hiện tại: Giá trị thị trường hiện tại của giao dịch của bạn (số lượng * giá hiện tại trên mỗi đơn vị). Đó là giá trị thị trường mà bạn sẽ nhận được nếu bạn bán toàn bộ ngay bây giờ.
 • Lãi/Lỗ Chưa hiện thực hóa: Lãi hoặc lỗ bạn sẽ đạt được nếu bạn bán toàn bộ số lượng của mình ngay bây giờ (Giá trị hiện tại - Chi phí).
 • Ngày Giao Dịch: Ngày và thời gian giao dịch của bạn.
Trích xuất: Bạn có thể xuất bảng này bằng cách nhấp vào các nút xuất.
Sắp xếp cột: Nhấp vào tên cột để thay đổi cách sắp xếp. Shift-Bấm vào một cột khác để sắp xếp nhiều cột.
Thông tin giao dịch bổ sung thêm: Nhấp vào dấu cộng màu xanh ở bên trái của mỗi hàng để hiển thị thông tin bổ sung.

Có thể thay đổi giá và giá trị cho các cột được đánh dấu bằng (*) bằng bộ lọc đối tác/giao dịch ở đầu trang.

Lãi/Lỗ chưa hiện thực hóa đối với tất cả các giao dịch mua [Hiển thị chi tiết]

Bảng này chứa tất cả các giao dịch mua có lãi chưa hiện thực hóa. Đó là sự khác biệt giữa giá mua của bạn và giá ngày hôm nay. Coins đã được bán không được tính đến.