CoinTracking mobile

Widzisz wersję demo na żywo. Zarejestruj się za darmo aby rozpocząć.

arrow

Zrealizowane i Niezrealizowane Zyski

Wyliczenie aktualnie niezrealizowanych i zrealizowanych zysków dla wszystkich Twoich walut wraz z podsumowaniem wg monet.

Niezrealizowany zysk jest zyskiem/stratą, które osiągnąłbyś sprzedając wszystkie swoje monety w tej chwili. Zrealizowany zysk jest zyskiem/stratą, które już osiągnąłeś w wyniku swoich sprzedaży.


To wyliczenia jest dla zaawansowanych użytkowników. Przesuń kursor nad ikony Info po prawej, aby uzyskać więcej informacji.

Aby poprawnie wyświetlić wartości na tej stronie, należy upewnić się, że wszystkie dane zostały zostały wprowadzone w sposób poprawny i kompletny do CoinTrackingu. Jeśli natrafisz na problem, proszę przeczytać i podążać za FAQ.

Co można zrobić na tej stronie?

 • Sprawdź swoje zrealizowane zyski (PnL osiągnięty do tej pory) i niezrealizowane zyski (PnL z niesprzedanych aktywów) dla każdej monety i waluty (pierwsza tabela - otwarta domyślnie)
 • Sprawdź swoje zrealizowane zyski dla każdej transakcji (druga tabela - zamknięta domyślnie)
 • Sprawdź swoje niezrealizowane zyski dla każdej transakcji (trzecia tabela - zamknięta domyślnie)
 • Sprawdź podstawę kosztową i koszt dla wszystkich transakcji
 • Użyj Kalkulatora Zysków
 • Wybierz ustawienia wyliczeń
  • Ceny
  • Metoda
  • Podstawa kosztowa
  • Waluta
  • Filtr walut
  • Filtruj wszystkie rekordy po typie, giełdzie, grupie i dacie
  • Dodaj wpłaty i wypłaty do wyliczenia
  • Grupuj wszystkie transakcje po dniu
 • Wyszukuj i sortuj swoje rekordy
 • Eksportuj wszystkie rekordy do CSV, Excela lub PDFa
 • Otwórz dodatkowe dane transakcyjne klikając na ikonę ‘plus’ (tylko tabele 2 i 3)

Potencjalne problemy i rozwiązania

 • Kwota monety nie pasuje do wartości na dashboardzie:
  Pozostała kwota monety może odbiegać przy wyliczeniu zysku od wartości na dashboardzie, ponieważ depozyty i wypłaty nie zostały uwzględnione.
 • Ta strona jest pusta lub brakuje monety:
  Zyski są wyliczane z wartości kupna i wartości sprzedaży. Jeśli nie masz sprzedaży na swoim koncie, zysk nie będzie pokazany.
 • Prezenty, wykopane monety i przychód nie są obłożone 0 USD:
  Wszystkie transakcje przychodzące tj prezenty, wykopane monety i inne dochody wyliczane są domyślnie z bazą kosztów w momencie transakcji. Jeśli wolałbyś wyliczać z podstawą kosztową równą 0 USD, otwórz "Filter" i kliknij odpowiedni typ transakcji dwukrotnie.
 • Podstawa kosztowa wydaje się nieprawidłowa:
  Jeśli baza kosztowa jest zła, nieprawidłowe mogą być wartości transakcyjne. Otwórz stronę Wprowadzania Monet i popraw wartości aktywów, jeśli to konieczne (instrukcja).
 • Ostrzeżenia o zrealizowanych zyskach: Koniecznie należy wprowadzić do systemu Cointracking prawidłowo wszystkie zakupy i sprzedaże. Brak zakupionych monet prowadzi do ostrzeżeń i nieprawidłowych wartości dla wszystkich wyliczeń zysków! (czytaj więcej).
 • Przesuń kursor nad ikonę info w prawym górnym rogu każdego okna aby uzyskać więcej informacji. Proszę przeczytać również FAQ odnośnie Zysków jeśli masz problemy na tej stronie.
CoinTracking · Chart
info
Ustawienia filtrów

Te filtry dotyczą transakcji ze wszystkich trzech tabel.

Metoda:
Zmienia metodę obliczania.
Znajdziesz wytłumaczenie i przykłady na Strona Raportów Podatkowych.Waluta:
Wyświetla wszystkie wartości w walucie Twojego konta lub BTC.
Nie konwertujemy jedynie wartości Fiat do BTC, ale obliczamy wartość każdej transakcji w Bitcoinie.
Z powodu zmian w cenie BTC, możliwe jest, że Twoje zyski BTC są ujemne, ale Twoje zyski Fiat są dodatnie.Type Waluty:
Wybierz pomiędzy cyfrowymi walutami (BTC, ETH…), towarami (Złoto, Srebro…), prawdziwymi walutami (USD, EUR…) lub wszystkimi razem.
Rekomendujemy "Tylko waluty cyfrowe".Ukryj wszystkie zerowe i ujemne wartości:
Włącz, żeby ukryć wszystkie waluty z wartością mniejszą równą od zera w tabeli zbiorczej.

Grupuj wszystkie transakcje po dniu:
Włącz, żeby pogrupować wszystkie zakupy po dniu. To również zmniejszy liczbę pozycji w Twoim końcowym raporcie zysków.

Grupuj wszystkie sprzedaże po dniu:
Włącz, żeby pogrupować wszystkie sprzedaże po dniu. To również zmniejszy liczbę pozycji w Twoim końcowym raporcie zysków.

Long term after 10 years for interest generating coins:
W niektórych krajach monety generujące odsetki zostają zwolnione z opodatkowania lub podlegają zredukowanemu oprocentowaniu dopiero po 10 latach.
Aktywuj jeśli w Twoim kraju obowiązuje ta zasada i monety generujące odsetki wydłużą swój okres aby stać się długoterminowymi do 10 lat. Wpłata lub wypłata z grupą transakcyjną ‘Staking’ jest wymagana, aby oznaczyć monety i również aby aktywować tę funkcjonalność.

Użyj rozdziału depozytów:
Domyślnie CoinTracking używa ogólnej metody dla wszystkich giełd/portfeli i wylicza bazę kosztową ściśle na podstawie kolejności danych. Aktywując rozdzielenie depozytów, wszystkie giełdy i portfele są traktowane jako osobne depozyty (podatkowa kalkulacja kosztów).
Proszę upewnić się, że wszystkie Twoje wpłaty i wypłaty pomiędzy giełdami/portfelami są w pełni i prawidłowo ustawione na Twoim koncie CoinTracking przy włączaniu tego ustawienia.
To nowe rozdzielenie depozytów automatycznie rozpoznaje wszystkie wpłaty i wypłaty i przypisuje je do odpowiedniej giełdy/portfela.
  Konwersja:
Żeby obliczyć dwoje zyski i podatek, wszystkie Twoje transakcje, które nie są w Twojej walucie FIAT, muszą zostać skonwertowane na Twoją walutę FIAT w momencie transakcji.
Rekomendujemy użycie ustawienia ‘Najlepsza Cena’.

Najlepsze Ceny (rekomendowane): skonwertuje w następującej kolejności:
1. Waluty FIAT (USD, EUR, GBP…)
2. Kryptowaluty i towary zgodnie z ich kapitalizacją rynkową
Transaction Prices: will convert the 1st part of your trade-pair into FIAT as cost base:
Counterpart Prices: will convert the 2nd part of your trade-pair into FIAT as cost base
Ceny Zakupu: zawsze skonwertuje kupowaną walutę w parze walutowej na FIAT:
Ceny Sprzedaży: zawsze skonwertuje sprzedawaną walutę w parze walutowej na FIAT

Przykład 1: Kup 1 BTC za 3000 USD (zakładając, że USD to Twoja waluta FIAT)
- Najlepsze Ceny: użyte zostanie 3000 USD (bez konwersji), ponieważ USD ma wyższy priorytet niż BTC
- Ceny Transakcyjne: 1 BTC zostanie skonwertowany do USD
- Ceny kontrahentów: użyte zostanie 3000 USD (bez konwersji)
- Ceny Zakupu: 1 BTC zostanie skonwertowany na USD
- Ceny Sprzedaży: użyte zostanie 3000 USD (bez konwersji)

Przykład 2: Kupuj 60 ETH za 1 BTC (zakładając, że USD jest Twoją walutą FIAT)
- Najlepsze Ceny: 1 BTC zostanie skonwertowany na USD (jako baza kosztowa i dochody), ponieważ BTC ma wyższy priorytet niż ETH
- Ceny Transakcyjne: 60 ETH skonwertowane zostaną na USD jako bazę kosztową ETH i skonwertuje 1 BTC na USD jako wartość przychodu BTC
- Ceny Odpowiedników: skonwertuje 1 BTC na USD jako bazę kosztową ETH i skonwertuje 60 ETH na USD jako wartość przychodu BTC
- Ceny Zakupu: 60 ETH skonwertowane zostaną na USD (baza kosztowa i przychód)
- Ceny Sprzedaży: 1 BTC zostanie skonwertowany na USD (baza kosztowa i przychód)

Przykład 3: Kup 1 BTC za 60 ETH (zakładając, że USD to Twoja waluta FIAT)
- Najlepsze Ceny: 1 BTC zostanie skonwertowany na USD (jako baza kosztowa i dochody), ponieważ BTC ma wyższy priorytet niż ETH
- Ceny Transakcyjne: 1 BTC zostanie skonwertowany na USD jako baza kosztowa BTC a 60 ETH skonwertowane zostaną na USD jako wartość przychodu ETH
- Ceny Odpowiedników: 60 ETH skonwertowane zostaną na USD jako baza kosztowa BTC i skonwertowane zostanie 1 BTC na USD jako wartość przychodu ETH
- Ceny Zakupu: 1 BTC zostanie skonwertowany zostanie na USD (baza kosztowa i przychód)
- Ceny Sprzedaży: 60 ETH zostaną skonwertowane na USD (baza kosztowa i przychód)

Filtr (46/46)
 • Typy Transakcyjne (42/42)
 • wszystkie | żadne | Baza kosztowa 0
 • Transakcje Przychodzące
 •  
 • Transakcje Wychodzące
 •  
 • Giełdy (3/3)
 • wszystkie | żadne
 • Grupy (1/1)
 • wszystkie | żadne
 • Przedział Czasowy (wszystkie)
 • usuń filtr danych
 • Data Początkowa:
 • Start time:
 • Data Końcowa:
 • End time:
Użyj stanu ‘połowicznie sprawdzony’ dla Typu Transakcji,
aby obliczyć je przy 0 bazie kosztowej USD.
Wyliczanie Całkowitego Salda…
info
Zrealizowane Zysk / Strata ze wszystkich Sprzedaży

Ta tabela zawiera wszystkie sprzedaże pasujące do ustawień filtra.
 • Typ: Może być "Sprzedażą", "Wypłatą" lub dowolnym typem transakcji wychodzącej.
 • Kwota: Kwota waluty, którą sprzedałeś.
 • Wal.: Waluta Twojej sprzedaży.
 • Skumulowany Koszt na Jednostkę:(*) Wyliczona średnia cena zakupu na jednostkę ze wszystkich zakupów przed tą transakcją (wartość wszystkich zakupów do tej daty / kwota wszystkich zakupów do tej daty). Jeżeli kwota zakupu będzie negatywna, żadne zmiany ani zrealizowane zyski nie zostaną wyliczone.
 • Cena Sprzedaży na Jednostkę:(*) Wyliczona cena sprzedaży na jednostkę w tej transakcji w momencie transakcji (wartość / kwota sprzedaży).
 • Zmiana: Różnica pomiędzy Twoją sprzedażą a skumulowanym kosztem w procentach.
 • Skumulowany Koszt:(*) Wyliczona wartość zakupu (Skumulowany Koszt na Jednostkę * Kwota).
 • Wartość Sprzedaży:(*) Wartość sprzedaży dla tej transakcji (Cena Sprzedaży na Jednostkę * Kwota).
 • Zrealizowane Zysk / Strata: Zysk lub strata osiągnięte przez Ciebie w tej sprzedaży (Wartość Sprzedaży - Skumulowany Koszt).
 • Data Transakcji: Data i czas Twojej transakcji.
Eksport: Możesz wyeksportować tę tabelę klikając na guziki eksportu.
Sortowanie Kolumn: Kliknij na nazwę kolumny, żeby zmienić sortowanie. Kliknij z shiftem na następną kolumnę, aby posortować po wielu kolumnach.
Dodatkowe informacje o Transakcji: Kliknij na niebieski plus po lewej stronie każdego wiersza, żeby wyświetlić dodatkowe informacje.

Ceny i wartości dla kolumn oznaczone (*), mogą zostać zmienione za pomocą filtra kontrahenta/transakcji na górze strony.

Zrealizowane Zysk / Strata ze wszystkich Sprzedaży [Pokaż szczegóły]

Ta tabela zawiera wszystkie Twoje sprzedaże z przypisanymi do nich zrealizowanymi zyskami. To jest kwota, która została już zarobiona przy sprzedaży, obliczona na podstawie różnicy pomiędzy cenami zakupu i sprzedaży.
info
Niezrealizowane Zysk / Strata ze wszystkich Zakupów

Ta tabela zawiera wszystkie Twoje zakupy pasujące do ustawień filtra.
 • Typ: Może być "Kupno", "Depozyt" lub dowolnym typem transakcji przychodzącej.
 • Kwota: Kwota waluty, którą kupiłeś.
 • Wal.: Waluta Twojego zakupu.
 • Koszt na Jednostkę:(*) Wyliczona cena zakupu na jednostkę w tej transakcji w momencie transakcji (Koszt / Kwota).
 • Aktualna Cena na Jednostkę: Aktualna cena rynkowa dla waluty transakcji.
 • Zmiana: Różnica pomiędzy Twoją ceną i aktualna ceną rynkową w procentach.
 • Koszt:(*) Łączna wartość wszystkich Twoich transakcji w momencie transakcji.
 • Aktualna Wartość: Aktualna wartość rynkowa Twojej transakcji (kwota * aktualna cena na jednostkę). To jest wartość rynkowa, którą uzyskasz, jeśli sprzedasz w tej chwili.
 • Niezrealizowane Zysk / Strata: Zysk lub strata, które osiągniesz, jeśli sprzedasz całą swoją kwotę w tej chwili (Aktualna Wartość - Koszt).
 • Data Transakcji: Data i czas Twojej transakcji.
Eksport: Możesz wyeksportować tę tabelę klikając na guziki eksportu.
Sortowanie Kolumn: Kliknij na nazwę kolumny, żeby zmienić sortowanie. Kliknij z shiftem na następną kolumnę, aby posortować po wielu kolumnach.
Dodatkowe informacje o Transakcji: Kliknij na niebieski plus po lewej stronie każdego wiersza, żeby wyświetlić dodatkowe informacje.

Ceny i wartości dla kolumn oznaczone (*), mogą zostać zmienione za pomocą filtra kontrahenta/transakcji na górze strony.

Niezrealizowane Zysk / Strata ze wszystkich Zakupów [Pokaż szczegóły]

Ta tabela zawiera wszystkie Twoje zakupy z przypisanymi do nich niezrealizowanymi zyskami. To jest różnica, pomiędzy Twoją ceną zakupu i dzisiejszą ceną. Monety, które zostały już sprzedane nie są brane pod uwagę.