CoinTracking mobile

Bạn đang xem bản demo trực tiếp. Đăng kí miễn phí để bắt đầu.

arrow

Tìm các giao dịch trùng lặp

Bảng này chứa tất cả các giao dịch trùng lặp của bạn.
Nếu tìm thấy một số trùng lặp, bạn có thể xóa chúng theo cách thủ công trên trang Nhập Coins hoặc xóa tất cả chúng cùng một lúc bằng cách nhấn nút "Xóa tất cả trùng lặp " nút ở dưới cùng của trang này.
Tất cả các giao dịch có giá trị 'thời gian', 'mua' và 'bán' bằng nhau cũng như nguồn nhập giống hệt nhau (ID Sàn) và ID Giao Dịch (Tx ID) được xác định là trùng lặp.
Nhấp vào biểu tượng PLUS trong bảng để hiển thị tất cả các mục trùng lặp phù hợp mà có thể được xóa.

Có thể làm gì trên trang này?

 • Kiểm tra xem tài khoản của bạn có bất kỳ giao dịch trùng lặp nào không
 • Kiểm tra lại mục trùng lặp
 • Xóa tất cả các mục trùng lặp trong tài khoản của bạn

Các vấn đề có thể xảy ra và giải pháp

 • Bảng của tôi trống
  -> Quá hoàn hảo! Bạn không có bất kỳ mục trùng lặp nào. Bạn có thể rời khỏi trang này.
 • Tại sao có các mục trùng lặp trong tài khoản của tôi?
  -> Tất cả các lần nhập CSV và API đều thực hiện kiểm tra trùng lặp trước khi nhập. Tuy nhiên, bằng cách sử dụng các tệp CSV tùy chỉnh với nhập Sàn giao dịch Tùy chỉnh, chức năng này có thể bị hỏng.
 • Làm cách nào để xóa các mục trùng lặp theo cách thủ công và không xóa tất cả cùng một lúc?
  -> Vui lòng truy cập trang Nhập Coins và xóa các mục trùng lặp của bạn theo cách thủ công.
[Tìm kiếm Nâng cao]
số mục trùng lặp Loại Sàn giao dịch ID Sàn Giao dịch Mua Bán Trade Group ID Giao Dịch Ngày giao dịch Ngày Thêm
số mục trùng lặp Loại Sàn giao dịch ID Sàn Giao dịch Mua Bán Trade Group ID Giao Dịch Ngày giao dịch Ngày Thêm
Total duplicates: 0

Không có gì để làm ở đây. Bạn không có bất kỳ giao dịch trùng lặp nào!