CoinTracking mobile

Lọc (44/44)
 • Loại giao dịch (40/40)
 • chọn tất cả | bỏ chọn tất cả
 • Giao dịch đến
 •  
 • Giao dịch đi
 •  
 • Sàn giao dịch (2/2)
 • chọn tất cả | bỏ chọn tất cả
 • Nhóm (2/2)
 • chọn tất cả | bỏ chọn tất cả
 • Khoảng thời gian (tất cả)
 • xóa bộ lọc ngày
 • Ngày bắt đầu:
 •  
 • Ngày cuối:


Báo Cáo Luồng Giao Dịch (Danh sách sổ cái)

Chế độ xem chi tiết này cũng hiển thị số lượng và giá trị của loại tiền được trao đổi của bạn trước và sau mỗi giao dịch.
Ngoài ra, sự tăng trưởng kể từ lần giao dịch cuối cùng được hiển thị cũng như sự thay đổi do giao dịch. Đọc thêm về báo cáo này.

Quay lại chế độ xem thu gọn

Có thể làm gì trên trang này?

 • Hiển thị tất cả các giao dịch dưới dạng sổ cái
 • Các giao dịch đến và đi cũng như các khoản phí được hiển thị dưới dạng một mục nhập riêng biệt
 • Tìm kiếm và sắp xếp các mục của bạn
 • Sử dụng tìm kiếm nâng cao
 • Lọc tất cả các mục theo loại, sàn giao dịch, nhóm và ngày
 • Xuất tất cả các mục dưới dạng CSV, Excel hoặc PDF

Các vấn đề có thể xảy ra và giải pháp

 • Trang này hiển thị tất cả các mục dưới dạng sổ cái. Nếu một số mục bị thiếu ở đây, vui lòng nhập chúng trên trang Nhập Coins.
 • Cảnh báo:
  Nếu 'Số dư trước' hoặc 'Số dư sau' là số âm, một cảnh báo sẽ hiển thị.
  Điều này có nghĩa là trước khi giao dịch hoặc do kết quả của giao dịch (sau khi giao dịch), số dư của một loại tiền tệ đã giảm xuống dưới 0.
  Trong trường hợp như vậy, luôn có mục nhập sai trong tài khoản của bạn.
  Vui lòng kiểm tra tất cả các giao dịch của bạn và nạp hoặc nhập các giao dịch bị thiếu. Bạn có thể tìm thấy các giải pháp trong hướng dẫn chi tiết về sự mất cân bằng số dư tài khoản của chúng tôi.
  Nếu bạn không khắc phục cảnh báo, các báo cáo khác cũng sẽ đưa ra cảnh báo hoặc kết quả sai.

Hướng dẫn báo cáo

 • Số dư trước và sau:
  'Số dư trước' và 'Số dư sau' biểu thị số lượng tiền tệ trước và sau giao dịch.
  Nếu bạn đã sở hữu 1 BTC và bạn mua thêm 2 BTC, số dư trước đó sẽ là 1 BTC và số dư sau đó sẽ là 3 BTC.
  'Giá trị trước' và 'Giá trị sau' sẽ chuyển đổi số tiền thành đơn vị tiền tệ trong tài khoản của bạn tại thời điểm giao dịch.
 • Mức tăng trưởng giá:
  'Mức tăng giá' được định nghĩa là phần trăm thay đổi kể từ giao dịch cuối cùng, hay nói cách khác, 'Giá trị trước' của giao dịch hiện tại so với 'Giá trị sau' của giao dịch trước đó.
  Ví dụ: giả sử bạn có 1 ETH với giá trị 1000 USD. Một tháng sau, bạn lại giao dịch ETH. Vào ngày này, 1 ETH của bạn có giá trị là 1200 USD. Do đó, mức tăng giá là 20 phần trăm.
 • Mức tăng trưởng giao dịch:
  "Mức tăng trưởng giao dịch" được định nghĩa là phần trăm thay đổi trong giao dịch hiện tại hay nói cách khác là tỷ lệ giữa "Giá trị sau" và "Giá trị trước". Nếu 'Giá trị trước' là 0, thì sẽ không có giá trị nào được tính.
  Ví dụ: giả sử bạn có 1 ETH với giá trị 1000 USD và bạn mua 0.5 ETH với giá trị 500 USD. 'Mức tăng trưởng giao dịch' sẽ là 50 phần trăm.
 • Cảnh báo và bộ lọc:
  Nếu 'Số dư trước' hoặc 'Số dư sau' của một giao dịch là số âm, một cảnh báo sẽ được hiển thị. Nhấp vào 'chỉ hiển thị cảnh báo' để hiển thị tất cả các giao dịch có cảnh báo.
  Bạn cũng có thể sử dụng bộ lọc để hiển thị tất cả các giao dịch của một sàn giao dịch nhất định để xem có thiếu bất kỳ khoản tiền nạp hoặc giao dịch mua nào không.
 • Tx # và phí:
  Các mục sổ cái thuộc về một giao dịch có cùng Tx #. Ví dụ: một giao dịch có phí có 3 mục sổ cái. Mua (hoặc vào), bán (hoặc thoát) và lệ phí.
  Không có 'số dư trước' hoặc 'số dư sau' được tính cho phí, vì phí đã được bao gồm trong giao dịch.
[Tìm kiếm Nâng cao]
Tx # Loại Số tiền (Số lượng) Cur. Giá trị tính bằng USD
tại thời điểm giao dịch
Giá tính bằng USD
mỗi đơn vị
Sàn giao dịch Trade Group Tx-ID Nhận xét Số dư trước Giá trị trước
tính bằng USD
Số dư sau Giá trị sau
tính bằng USD
Mức tăng trưởng giá Mức tăng trưởng giao dịch Ngày giao dịch
Tx # Loại Số tiền (Số lượng) Cur. Giá trị tính bằng USD
tại thời điểm giao dịch
Giá tính bằng USD
mỗi đơn vị
Sàn giao dịch Trade Group Tx-ID Nhận xét Số dư trước Giá trị trước
tính bằng USD
Số dư sau Giá trị sau
tính bằng USD
Mức tăng trưởng giá Mức tăng trưởng giao dịch Ngày giao dịch