CoinTracking mobile

Bạn đang xem bản demo trực tiếp. Đăng kí miễn phí để bắt đầu.

arrow

Coins theo Sàn giao dịch

Vị trí của tất cả đồng Coins, tài sản và tiền tệ của bạn cùng với số lượng và giá trị của chúng theo Sàn giao dịch hoặc Trade-Group. Trade-Group có thể được thiết lập trên trang Enter Coins bằng cách chuyển chế độ xem bảng sang "Mở rộng".

CoinTracking · Chart
Lọc (65/65)
 • Loại giao dịch (40/40)
 • chọn tất cả | bỏ chọn tất cả
 • Giao dịch đến
 •  
 • Giao dịch đi
 •  
 • Sàn giao dịch (17/17)
 • chọn tất cả | bỏ chọn tất cả
 • Nhóm (8/8)
 • chọn tất cả | bỏ chọn tất cả
 • Khoảng thời gian (tất cả)
 • xóa bộ lọc ngày
 • Ngày bắt đầu:
 •  
 • Ngày cuối:


ADA (Cardano) theo Giao dịch

Số tiền (Số lượng) Sàn giao dịchGiá trị lúc giao dịch
trong USD
Giá trị lúc giao dịch
trong BTC
Giá trị hiện tại
trong USD
Giá trị hiện tại
trong BTC
1,233.00000000 Revolut0.00 USD 0.00000000 BTC616.59 USD 0.00926008 BTC
0.00150000 Không có Sàn giao dịch0.00 USD 0.00000000 BTC0.00 USD 0.00000001 BTC
TỔNG SỐ: 0.00 USD 0.00000000 BTC616.59 USD 0.00926009 BTC


AMP (Amp) theo Giao dịch

Số tiền (Số lượng) Sàn giao dịchGiá trị lúc giao dịch
trong USD
Giá trị lúc giao dịch
trong BTC
Giá trị hiện tại
trong USD
Giá trị hiện tại
trong BTC
22,000.00000000 Trade Republic159.48 USD 0.00000000 BTC174.36 USD 0.00261863 BTC
TỔNG SỐ: 159.48 USD 0.00000000 BTC174.36 USD 0.00261863 BTC


BCH (Bitcoin Cash) theo Giao dịch

Số tiền (Số lượng) Sàn giao dịchGiá trị lúc giao dịch
trong USD
Giá trị lúc giao dịch
trong BTC
Giá trị hiện tại
trong USD
Giá trị hiện tại
trong BTC
1.00000000 Không có Sàn giao dịch0.00 USD 0.00000000 BTC506.61 USD 0.00760833 BTC
TỔNG SỐ: 0.00 USD 0.00000000 BTC506.61 USD 0.00760833 BTC


BTC (Bitcoin) theo Giao dịch

Số tiền (Số lượng) Sàn giao dịchGiá trị lúc giao dịch
trong USD
Giá trị lúc giao dịch
trong BTC
Giá trị hiện tại
trong USD
Giá trị hiện tại
trong BTC
2.43000000 BINANCE0.00 USD 0.00000000 BTC161,803.81 USD 2.43000000 BTC
0.00004193 Bet2me0.00 USD 0.00000000 BTC2.79 USD 0.00004193 BTC
0.13680000 Bitstamp0.00 USD 0.00000000 BTC9,108.96 USD 0.13680000 BTC
0.13620000 Bittrex0.00 USD 0.00000000 BTC9,069.00 USD 0.13620000 BTC
0.58000000 Blockchain0.00 USD 0.00000000 BTC38,619.84 USD 0.58000000 BTC
500.00000000 HitBTC0.00 USD 0.00000000 BTC33,292,965.00 USD 500.00000000 BTC
8.35400000 Kraken0.00 USD 0.00000000 BTC556,258.86 USD 8.35400000 BTC
-6.00000000 Poloniex0.00 USD 0.00000000 BTC-399,515.58 USD -6.00000000 BTC
5.54000000 Service Blockchain.com explorer/0.00 USD 0.00000000 BTC368,886.05 USD 5.54000000 BTC
1.61000000 Không có Sàn giao dịch0.00 USD 0.00000000 BTC107,203.35 USD 1.61000000 BTC
TỔNG SỐ: 0.00 USD 0.00000000 BTC34,144,402.08 USD 512.78704193 BTC


CHO (Choise.com) theo Giao dịch

Số tiền (Số lượng) Sàn giao dịchGiá trị lúc giao dịch
trong USD
Giá trị lúc giao dịch
trong BTC
Giá trị hiện tại
trong USD
Giá trị hiện tại
trong BTC
150.80000000 Không có Sàn giao dịch0.00 USD 0.00000000 BTC12.45 USD 0.00018694 BTC
TỔNG SỐ: 0.00 USD 0.00000000 BTC12.45 USD 0.00018694 BTC


CQT (Covalent) theo Giao dịch

Số tiền (Số lượng) Sàn giao dịchGiá trị lúc giao dịch
trong USD
Giá trị lúc giao dịch
trong BTC
Giá trị hiện tại
trong USD
Giá trị hiện tại
trong BTC
123.45670000 Trade Republic9.01 USD 0.00000000 BTC24.13 USD 0.00036239 BTC
TỔNG SỐ: 9.01 USD 0.00000000 BTC24.13 USD 0.00036239 BTC


DASH (Dash) theo Giao dịch

Số tiền (Số lượng) Sàn giao dịchGiá trị lúc giao dịch
trong USD
Giá trị lúc giao dịch
trong BTC
Giá trị hiện tại
trong USD
Giá trị hiện tại
trong BTC
1.02840000 HitBTC0.00 USD 0.00000000 BTC32.26 USD 0.00048449 BTC
TỔNG SỐ: 0.00 USD 0.00000000 BTC32.26 USD 0.00048449 BTC


DOGE (Dogecoin) theo Giao dịch

Số tiền (Số lượng) Sàn giao dịchGiá trị lúc giao dịch
trong USD
Giá trị lúc giao dịch
trong BTC
Giá trị hiện tại
trong USD
Giá trị hiện tại
trong BTC
77.87496880 Bet2me0.00 USD 0.00000000 BTC12.56 USD 0.00018856 BTC
190.00000000 Không có Sàn giao dịch0.00 USD 0.00000000 BTC30.63 USD 0.00046006 BTC
TỔNG SỐ: 0.00 USD 0.00000000 BTC43.19 USD 0.00064862 BTC


ETH (Ethereum) theo Giao dịch

Số tiền (Số lượng) Sàn giao dịchGiá trị lúc giao dịch
trong USD
Giá trị lúc giao dịch
trong BTC
Giá trị hiện tại
trong USD
Giá trị hiện tại
trong BTC
5.00000000 BINANCE0.00 USD 0.00000000 BTC16,175.42 USD 0.24292556 BTC
61.59900000 Bitstamp0.00 USD 0.00000000 BTC199,277.99 USD 2.99279428 BTC
0.74940000 Bittrex0.00 USD 0.00000000 BTC2,424.37 USD 0.03640968 BTC
60.24000000 Coinbase0.00 USD 0.00000000 BTC194,881.51 USD 2.92676712 BTC
1.08900000 HitBTC0.00 USD 0.00000000 BTC3,523.01 USD 0.05290919 BTC
-117.56120000 Kraken0.00 USD 0.00000000 BTC-380,320.46 USD -5.71172401 BTC
60.44520000 Poloniex0.00 USD 0.00000000 BTC195,545.35 USD 2.93673678 BTC
-1.56929000 Không có Sàn giao dịch0.00 USD 0.00000000 BTC-5,076.79 USD -0.07624413 BTC
TỔNG SỐ: 0.00 USD 0.00000000 BTC226,430.40 USD 3.40057447 BTC


HBAR (Hedera) theo Giao dịch

Số tiền (Số lượng) Sàn giao dịchGiá trị lúc giao dịch
trong USD
Giá trị lúc giao dịch
trong BTC
Giá trị hiện tại
trong USD
Giá trị hiện tại
trong BTC
630.99059800 Trade Republic29.01 USD 0.00000000 BTC107.30 USD 0.00161151 BTC
TỔNG SỐ: 29.01 USD 0.00000000 BTC107.30 USD 0.00161151 BTC


LOAF (LOAF CAT) theo Giao dịch

Số tiền (Số lượng) Sàn giao dịchGiá trị lúc giao dịch
trong USD
Giá trị lúc giao dịch
trong BTC
Giá trị hiện tại
trong USD
Giá trị hiện tại
trong BTC
10,000,000.00000000 Không có Sàn giao dịch0.00 USD 0.00000000 BTC812.60 USD 0.01220380 BTC
TỔNG SỐ: 0.00 USD 0.00000000 BTC812.60 USD 0.01220380 BTC


LTC (Litecoin) theo Giao dịch

Số tiền (Số lượng) Sàn giao dịchGiá trị lúc giao dịch
trong USD
Giá trị lúc giao dịch
trong BTC
Giá trị hiện tại
trong USD
Giá trị hiện tại
trong BTC
2.59500000 Bittrex0.00 USD 0.00000000 BTC223.91 USD 0.00336269 BTC
122.91240000 Kraken0.00 USD 0.00000000 BTC10,605.42 USD 0.15927420 BTC
24.00000000 Poloniex0.00 USD 0.00000000 BTC2,070.83 USD 0.03110004 BTC
TỔNG SỐ: 0.00 USD 0.00000000 BTC12,900.16 USD 0.19373693 BTC


NEO (Neo) theo Giao dịch

Số tiền (Số lượng) Sàn giao dịchGiá trị lúc giao dịch
trong USD
Giá trị lúc giao dịch
trong BTC
Giá trị hiện tại
trong USD
Giá trị hiện tại
trong BTC
600.00000000 Poloniex0.00 USD 0.00000000 BTC11,154.71 USD 0.16752352 BTC
TỔNG SỐ: 0.00 USD 0.00000000 BTC11,154.71 USD 0.16752352 BTC


SATS (Satoshi) theo Giao dịch

Số tiền (Số lượng) Sàn giao dịchGiá trị lúc giao dịch
trong USD
Giá trị lúc giao dịch
trong BTC
Giá trị hiện tại
trong USD
Giá trị hiện tại
trong BTC
41.88900000 Bitget0.00 USD 0.00000000 BTC0.01 USD 0.00000016 BTC
TỔNG SỐ: 0.00 USD 0.00000000 BTC0.01 USD 0.00000016 BTC


SUSD (sUSD) theo Giao dịch

Số tiền (Số lượng) Sàn giao dịchGiá trị lúc giao dịch
trong USD
Giá trị lúc giao dịch
trong BTC
Giá trị hiện tại
trong USD
Giá trị hiện tại
trong BTC
35.72000000 Không có Sàn giao dịch0.00 USD 0.00000000 BTC35.59 USD 0.00053455 BTC
TỔNG SỐ: 0.00 USD 0.00000000 BTC35.59 USD 0.00053455 BTC


TRB (Tellor) theo Giao dịch

Số tiền (Số lượng) Sàn giao dịchGiá trị lúc giao dịch
trong USD
Giá trị lúc giao dịch
trong BTC
Giá trị hiện tại
trong USD
Giá trị hiện tại
trong BTC
9.74000000 BINANCE0.00 USD 0.00000000 BTC594.52 USD 0.00892867 BTC
TỔNG SỐ: 0.00 USD 0.00000000 BTC594.52 USD 0.00892867 BTC


USDC (USDC) theo Giao dịch

Số tiền (Số lượng) Sàn giao dịchGiá trị lúc giao dịch
trong USD
Giá trị lúc giao dịch
trong BTC
Giá trị hiện tại
trong USD
Giá trị hiện tại
trong BTC
170.33000000 Coinbase0.00 USD 0.00000000 BTC170.24 USD 0.00255665 BTC
TỔNG SỐ: 0.00 USD 0.00000000 BTC170.24 USD 0.00255665 BTC


VET (VeChain) theo Giao dịch

Số tiền (Số lượng) Sàn giao dịchGiá trị lúc giao dịch
trong USD
Giá trị lúc giao dịch
trong BTC
Giá trị hiện tại
trong USD
Giá trị hiện tại
trong BTC
-3,877.00132000 Coinbase0.00 USD 0.00000000 BTC-163.07 USD -0.00244897 BTC
TỔNG SỐ: 0.00 USD 0.00000000 BTC-163.07 USD -0.00244897 BTC


VTHO (VeThor Token) theo Giao dịch

Số tiền (Số lượng) Sàn giao dịchGiá trị lúc giao dịch
trong USD
Giá trị lúc giao dịch
trong BTC
Giá trị hiện tại
trong USD
Giá trị hiện tại
trong BTC
-6,168.11782290 Coinbase0.00 USD 0.00000000 BTC-24.14 USD -0.00036251 BTC
TỔNG SỐ: 0.00 USD 0.00000000 BTC-24.14 USD -0.00036251 BTC


XLM (Stellar) theo Giao dịch

Số tiền (Số lượng) Sàn giao dịchGiá trị lúc giao dịch
trong USD
Giá trị lúc giao dịch
trong BTC
Giá trị hiện tại
trong USD
Giá trị hiện tại
trong BTC
1,106.03155800 Trade Republic90.01 USD 0.00000000 BTC130.56 USD 0.00196073 BTC
TỔNG SỐ: 90.01 USD 0.00000000 BTC130.56 USD 0.00196073 BTC


XRP (Ripple) theo Giao dịch

Số tiền (Số lượng) Sàn giao dịchGiá trị lúc giao dịch
trong USD
Giá trị lúc giao dịch
trong BTC
Giá trị hiện tại
trong USD
Giá trị hiện tại
trong BTC
30,000.00000000 Poloniex0.00 USD 0.00000000 BTC16,358.04 USD 0.24566811 BTC
TỔNG SỐ: 0.00 USD 0.00000000 BTC16,358.04 USD 0.24566811 BTC


ZETA (stoicDAO) theo Giao dịch

Số tiền (Số lượng) Sàn giao dịchGiá trị lúc giao dịch
trong USD
Giá trị lúc giao dịch
trong BTC
Giá trị hiện tại
trong USD
Giá trị hiện tại
trong BTC
2.01607688 Bitpanda0.00 USD 0.00000000 BTC0.00 USD 0.00000001 BTC
TỔNG SỐ: 0.00 USD 0.00000000 BTC0.00 USD 0.00000001 BTC

Tổng giá trị

Coin # của Sàn giao dịch Giá trị lúc giao dịch trong USD Giá trị lúc giao dịch trong BTC Giá trị hiện tại trong USD Giá trị hiện tại trong BTC
ADA 20.00 USD 0.00000000 BTC616.59 USD 0.00926009 BTC
AMP 1159.48 USD 0.00000000 BTC174.36 USD 0.00261863 BTC
BCH 10.00 USD 0.00000000 BTC506.61 USD 0.00760833 BTC
BTC 100.00 USD 0.00000000 BTC34,144,402.08 USD 512.78704193 BTC
CHO 10.00 USD 0.00000000 BTC12.45 USD 0.00018694 BTC
CQT 19.01 USD 0.00000000 BTC24.13 USD 0.00036239 BTC
DASH 10.00 USD 0.00000000 BTC32.26 USD 0.00048449 BTC
DOGE 20.00 USD 0.00000000 BTC43.19 USD 0.00064862 BTC
ETH 80.00 USD 0.00000000 BTC226,430.40 USD 3.40057447 BTC
HBAR 129.01 USD 0.00000000 BTC107.30 USD 0.00161151 BTC
LOAF 10.00 USD 0.00000000 BTC812.60 USD 0.01220380 BTC
LTC 30.00 USD 0.00000000 BTC12,900.16 USD 0.19373693 BTC
MK11 00.00 USD 0.00000000 BTC12,900.16 USD 0.19373693 BTC
NEO 10.00 USD 0.00000000 BTC11,154.71 USD 0.16752352 BTC
SATS 10.00 USD 0.00000000 BTC0.01 USD 0.00000016 BTC
SUSD 10.00 USD 0.00000000 BTC35.59 USD 0.00053455 BTC
TRB 10.00 USD 0.00000000 BTC594.52 USD 0.00892867 BTC
USDC 10.00 USD 0.00000000 BTC170.24 USD 0.00255665 BTC
VET 10.00 USD 0.00000000 BTC-163.07 USD -0.00244897 BTC
VTHO 10.00 USD 0.00000000 BTC-24.14 USD -0.00036251 BTC
XLM 190.01 USD 0.00000000 BTC130.56 USD 0.00196073 BTC
XRP 10.00 USD 0.00000000 BTC16,358.04 USD 0.24566811 BTC
ZETA 10.00 USD 0.00000000 BTC0.00 USD 0.00000001 BTC
TỔNG SỐ: 287.51 USD 0.00000000 BTC 34,427,218.75 USD 517.03443598 BTC