CoinTracking mobile

Đăng kí miễn phí để có quyền truy cập vào tất cả các tính năng.

arrow
CoinTracking · Chart

Biểu đồ Coin

Tất cả Coin và tiền tệ ở một chỗ. Tại đây, bạn có thể tìm thấy giá trong quá khứ của 30931 coins.

Tìm kiếm Coin, Tiền tệ hoặc Hàng hóa hoặc chọn từ Danh sách thả xuống để xem tất cả giá.

Chọn 'Hiển thị các giao dịch của tôi trong biểu đồ' để đưa tất cả các giao dịch của bạn vào biểu đồ.

Tìm kiếm Coin, Tiền tệ hoặc Hàng hóa trong hộp bên trái để xem giá bằng BTC và tiền tệ thực.
Ngoài ra, bạn có thể chọn Coin hoặc Hàng hóa ở hộp giữa để xem giá bằng BTC và tiền tệ thực mà bạn đã chọn.
Nhấp vào hộp bên phải trên "Hiển thị Biểu đồ của TẤT CẢ Coins của tôi" để xem giá của tất cả các Coins bạn đã theo dõi trên CoinTracking. (Tính năng này chỉ có sẵn cho người dùng đã đăng ký).

Tất cả các biểu đồ có thể được thu phóng bằng chuột. Bằng cách nhấp vào chú giải, các giá trị riêng lẻ có thể bị hủy kích hoạt.Có thể làm gì trên trang này?

 • Kiểm tra giá trong quá khứ của tất cả Coins và Hàng hóa
 • Chuyển đổi giữa biểu đồ Đường và Biểu đồ hình nến
 • Hiển thị các giao dịch của riêng bạn trong biểu đồ (bong bóng trong biểu đồ đường hoặc cờ trong biểu đồ hình nến)

Các vấn đề có thể xảy ra và giải pháp

 • Việc tải lại mất nhiều thời gian:
  Hãy giảm các chi tiết của biểu đồ. Bạn có thể chọn giữa:
  • Nhanh (1 giá mỗi ngày)
  • Vừa phải (1 giá mỗi giờ)
  • Chi tiết tối đa (1 giá mỗi phút)