CoinTracking mobile

Đăng kí miễn phí để có quyền truy cập vào tất cả các tính năng.

arrow

Danh mục đầu tư công khai


Bạn có thể tạo một danh mục đầu tư công khai trên CoinTracking và chia sẻ nó với bạn bè của mình.
Tất cả những người mà bạn chia sẻ liên kết đều có thể truy cập vào phiên bản chỉ được đọc của danh mục đầu tư của bạn miễn là nó được kích hoạt.

Danh mục công khai của bạn hiện đang bị vô hiệu hóa. Không ai ngoại trừ bạn có thể truy cập danh mục đầu tư của bạn.