CoinTracking mobile

Bạn đang xem bản demo trực tiếp. Đăng kí miễn phí để bắt đầu.

arrow

Số Dư Theo Ngày

Báo cáo này hiển thị giá trị và số lượng của tất cả các loại tiền tệ của bạn được nhóm theo ngày. Nó cho bạn biết số coin của bạn trị giá bao nhiêu tại thời điểm này và giá trị của chúng vào một ngày cụ thể trong quá khứ.
Ở một số quốc gia, có thể cần phải thực hiện tính toán tất cả các tài sản với giá của một ngày cụ thể. Bạn có thể tìm thấy tùy chọn này trong báo cáo Số dư theo ngày (với giá cố định).

Tất cả các loại tiền tệ có giá trị theo ngày tính bằng BTC

NgàyTiền tệ
Tổng Giá trị
Coins
Tổng Giá trị
Hàng hóa
Tổng Giá trị
Tài khoản
Tổng Giá trị
EURGBPUSDBTCADAALGOBUSDDAGDAIDARKDASHDOGEEGLD3ETHHOOKLITELSSLTCNEOOMISHIBASTARTRONUSDTVETXRPXAU
NgàyTiền tệ
Tổng Giá trị
Coins
Tổng Giá trị
Hàng hóa
Tổng Giá trị
Tài khoản
Tổng Giá trị
EURGBPUSDBTCADAALGOBUSDDAGDAIDARKDASHDOGEEGLD3ETHHOOKLITELSSLTCNEOOMISHIBASTARTRONUSDTVETXRPXAU