CoinTracking mobile

Po shihni një demonstrim të drejtpërdrejtë. Regjistrohu Falas për të filluar.

arrow

Bilanci sipas ditës

Ky raport tregon vlerën dhe shumën e të gjitha monedhave tuaja të grupuara sipas ditës. Ai ju tregon se sa vlejnë monedhat tuaja në këtë moment dhe sa vlejnë ato në një ditë të caktuar në të kaluarën.
Në disa vende, mund të jetë e nevojshme të kryhet llogaritja e të gjitha aktiveve me çmimin e një dite të caktuar. Këtë opsion mund ta gjeni në raportin Bilanci në ditë (me çmime fikse).

Të gjitha monedhat vlerësohen me ditë në BTC

DatëValutat
Vlera totale
Monedha
Vlera totale
Komoditetet
Vlera totale
Llogaria
Vlera totale
EURGBPUSDBTCADAALGOBUSDDAGDAIDARKDASHDOGEEGLD3ETHHOOKLITELSSLTCNEOOMISHIBASTARTRONUSDTVETXRPXAU
DatëValutat
Vlera totale
Monedha
Vlera totale
Komoditetet
Vlera totale
Llogaria
Vlera totale
EURGBPUSDBTCADAALGOBUSDDAGDAIDARKDASHDOGEEGLD3ETHHOOKLITELSSLTCNEOOMISHIBASTARTRONUSDTVETXRPXAU