CoinTracking mobile

Po shihni një demonstrim të drejtpërdrejtë. Regjistrohu Falas për të filluar.

arrow

Tregti Eksporti

Këtu mund të eksportoni të gjitha transaksionet tuaja si HTML, XML dhe JSON.

Eksporti HTML

Eksportoni tregtitë tuaja në HTML nga ku mund ta ruani, printoni ose konvertoni në PDF

Të dhënat personale janë vetëm për eksportim një herë dhe nuk do të ruhen.


Periudha: nga [x] deri [x]
Struktura:
Të dhënat:

Emri:
Adresa:
Kodi Postal:
Qyteti:
Regjioni:
Informacione shtesë (numri tatimor, telefoni, shënimet, etj...)

Eksporti XML

Eksporto në formatin XML.


periudha nga:
[x]
periudha deri në:
[x]Përmirësoje në CoinTracking Unlimited për të përdorur këtë eksport

JSON Export

Eksporto në formatin JSON.


periudha nga:
[x]
periudha deri në:
[x]Përmirësoje në CoinTracking Unlimited për të përdorur këtë eksport