CoinTracking mobile

Bạn đang xem bản demo trực tiếp. Đăng kí miễn phí để bắt đầu.

arrow

Thống kê Easy Enter - Dễ dàng theo dõi tất cả các Coins của bạn

Easy Enter là một hệ thống cho phép bạn dễ dàng theo dõi tất cả các Coins của mình.

Nó chứa giá của tất cả 30931 Coins hiện có trên thị trường và tự động thêm Coins mới.


Easy Enter là một hệ thống riêng biệt và sẽ không ảnh hưởng đến tất cả các biểu đồ và phân tích CoinTracking khác.

Khuyến nghị đặc biệt cho những người mới bắt đầu, những người chỉ muốn biết giá trị của các coins mà không cần nhập và báo cáo phức tạp (đọc thêm).

Theo dõi này hoạt động như thế nào?


Không giống như mục nhập thông thường của các giao dịch trên trang Easy Enter, tại Easy Enter không bắt buộc phải có ngày giao dịch.
Tất cả các giá trị luôn biểu thị trạng thái hiện tại và có thể - không giống như các giao dịch - không được biểu thị dưới dạng biểu đồ lịch sử.

Bạn có thể tùy chọn đặt Chi phí tính bằng BTC cho một Coin để xác định lãi hoặc lỗ của mình với Coin này.
Nhiều mục của cùng một Coin sẽ được tóm tắt tự động.

Bạn có thể tìm thấy phân tích chi tiết cho tất cả các Coins của mình trong phần biểu đồ bên dưới, bao gồm chi phí trung bình cho mỗi coin, chênh lệch giá giữa giá của bạn và giá Coin hiện tại, giá trị hiện tại của bạn trên mỗi Coin và (với điều kiện là chi phí bằng BTC đã được nêu cụ thể) lãi hoặc lỗ mỗi Coin.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về từng 30931 coins hiện có trên trang Xu Hướng Coin.Có thể làm gì trên trang này?

 • Kiểm tra số lượng hiện tại, giá cả, tổng giá trị và giá trị trên mỗi đơn vị cho tất cả các coins của bạn
 • Thêm, chỉnh sửa hoặc xóa các mục nhập của bạn
 • Xem các biểu đồ khác nhau để biết giá trị và lãi/lỗ của từng coin

Các vấn đề có thể xảy ra và giải pháp

 • Các giao dịch của tôi không được liệt kê ở đây:
  Easy Enter là một hệ thống riêng biệt và sẽ không ảnh hưởng đến tất cả các biểu đồ và phân tích CoinTracking khác.
  Các giao dịch thông thường của bạn từ trang Nhập Coins sẽ không được liệt kê ở đây.
 • Tôi nhập thiếu mục nhập coin của mình:
  Nhiều mục của cùng một Coin sẽ được tóm tắt tự động trên mỗi lần tải lại.
Số tiền (Số lượng) (có thể chỉnh sửa) Coin Tên Coin Chi phí / Coin Giá hiện tại / Coin Thay đổi Chi phí (có thể chỉnh sửa) Giá trị hiện tại Lợi Nhuận / Lỗ
Đang tải dữ liệu Coin...