CoinTracking mobile

Bạn đang xem bản demo trực tiếp. Đăng kí miễn phí để bắt đầu.

arrow

Lọc (50/50)
 • Loại giao dịch (46/46)
 • chọn tất cả | bỏ chọn tất cả
 • Giao dịch đến
 •  
 • Giao dịch đi
 •  
 • Sàn giao dịch (2/2)
 • chọn tất cả | bỏ chọn tất cả
 • Nhóm (2/2)
 • chọn tất cả | bỏ chọn tất cả
 • Khoảng thời gian (tất cả)
 • xóa bộ lọc ngày
 • Ngày bắt đầu:
 •  
 • Ngày cuối:

Nhập kép / Danh sách sổ cái

Tất cả các giao dịch bao gồm tiền nạp, tiền rút và phí, được chia theo debit và credit với giá trị tại thời điểm giao dịch.
Sử dụng tìm kiếm để lọc các loại riêng lẻ, chẳng hạn như phí hoặc giao dịch bán. Chuyển sang chế độ xem chi tiết để biết thêm thông tin.

Chuyển sang chế độ xem chi tiết

Có thể làm gì trên trang này?

 • Hiển thị tất cả các giao dịch dưới dạng sổ cái
 • Các giao dịch đến và đi cũng như các khoản phí được hiển thị dưới dạng một mục nhập riêng biệt
 • Tìm kiếm và sắp xếp các mục của bạn
 • Sử dụng tìm kiếm nâng cao
 • Lọc tất cả các mục theo loại, sàn giao dịch, nhóm và ngày
 • Xuất tất cả các mục dưới dạng CSV, Excel hoặc PDF
 • Truy cập xem chi tiết với số dư trước và sau giao dịch cũng như các biến động phần trăm

Các vấn đề có thể xảy ra và giải pháp

 • Trang này hiển thị tất cả các mục dưới dạng sổ cái. Nếu một số mục bị thiếu ở đây, vui lòng nhập chúng trên trang Nhập Coins.
 • Xem chi tiết hiển thị biến động của tất cả các giao dịch của bạn và có thể giúp tìm các giao dịch bị thiếu hoặc sai.
[Tìm kiếm Nâng cao]
Loại Số tiền (Số lượng) Cur. Giá trị tính bằng USD
tại thời điểm giao dịch
Sàn giao dịch Trade ID Trade Group Nhận xét Ngày Giao Dịch
Loại Số tiền (Số lượng) Cur. Giá trị tính bằng USD
tại thời điểm giao dịch
Sàn giao dịch Trade ID Trade Group Nhận xét Ngày Giao Dịch