CoinTracking mobile

Bạn đang xem bản demo trực tiếp. Đăng kí miễn phí để bắt đầu.

arrow
CoinTracking · Chart
Mẹo: Bạn có thể lọc theo loại, sàn giao dịch, nhóm và ngày trong nhiều báo cáo.

Trang tổng quan

Tổng giá trị của tất cả các loại tiền:
169,493,846.26 $ (2,511.96 BTC)
Tổng giá trị của tất cả các Hàng hóa:
257,549.15 $ (3.82 BTC)
Tổng giá trị của tất cả các loại tiền:
-3,653,271.19 $ (-54.14 BTC)
Tổng giá trị tài khoản:
166,098,124.22 $ (2,461.63 BTC)
Giao dịch đầu tiên:
09 Jun. 2013 (4060 ngày trước)
Giao dịch cuối cùng:
28 Dec. 2017 (2398 ngày trước)
Tổng số giao dịch:
8,295 Giao dịch với 13 Coins
Giá Bitcoin hiện tại:
+0.40%
67,474.76 $ (giá trung bình)
CoinTracking · Chart
Tiền tệ Số tiền (Số lượng) Giá trị tính bằng USD Giá cả tính bằng USD Xu hướng
30d
CoinTracking · Chart

Số dư theo ngày

CoinTracking · Chart

Số dư theo Loại Tiền Tệ

1 đơn vị tiền tệ có giá trị 0 USD đã bị ẩn.

Dòng thời gian của bạn

Đang tải Dòng thời gian...