CoinTracking mobile

Bạn đang xem bản demo trực tiếp. Đăng kí miễn phí để bắt đầu.

arrow
CoinTracking · Chart
Mẹo: Tải CoinTracking App của bạn & Widget dành cho Android và iOS.

Trang tổng quan

Tổng giá trị của tất cả các loại tiền:
-35,140,782,186,890.16 $ (-21,184,399,648,034.50 BTC)
Tổng giá trị của tất cả các Hàng hóa:
0.00 $ (0.00 BTC)
Tổng giá trị của tất cả các loại tiền:
99,999,999,999,853.73 $ (252,950,797,528.57 BTC)
Tổng giá trị tài khoản:
64,859,217,812,963.57 $ (-20,931,448,850,505.93 BTC)
Giao dịch đầu tiên:
09 Jun. 2013 (3828 ngày trước)
Giao dịch cuối cùng:
28 Dec. 2017 (2166 ngày trước)
Tổng số giao dịch:
9 Giao dịch với 4 Coins
Giá Bitcoin hiện tại:
+2.11%
39,518.91 $ (giá trung bình)
CoinTracking · Chart
Tiền tệ Số tiền (Số lượng) Giá trị tính bằng USD Giá cả tính bằng USD Xu hướng
24h
CoinTracking · Chart

Số dư theo ngày

CoinTracking · Chart

Số dư theo Loại Tiền Tệ

Dòng thời gian của bạn

Đang tải Dòng thời gian...