CoinTracking mobile

Dogecoin Adresa dhe Importi i Portofolit

Importi automatik i blockchain për transaksionet e portofolit Dogecoin

Importoni të gjitha transaksionet e një adrese Dogecoin

Ky funksion do të importojë menjëherë të gjithë transaksionin e një adrese Dogecoin në llogarinë tuaj CoinTracking dhe gjithashtu do të shtojë të gjitha transaksionet e ardhshme të kësaj adrese.


Krijo një punë të re transaksioni:

Adresa juaj DOGE ose çelësi publik i zgjeruar (fillon me "xpub"):


Importoni transaksione hyrëse dhe dalëse
Importoni vetëm transaksione hyrëse
Importoni vetëm transaksione dalëse

Importoni transaksionet hyrëse si:
Importoni transaksione dalëse si:

Cilësimet dhe filtrat opsionalë: [Detajet]


Me një sasi të madhe transaksionesh, procesi i importit mund të zgjasë disa sekonda.
Punët tuaja të transaksionit të ruajtura:

Nuk keni punë të ruajtura.