CoinTracking mobile

Registra't gratis per tenir accés a tots els trets.

arrow

Anàlisi Bitcoin

Previsió per al desenvolupament del preu Bitcoin (experimental)

S'estima que el preu BTC serà de 8898.25 Euros en 3 hores, una disminució de -36.74 EUR al preu actual de 8934,99 EUR.
(Calculat a partir de registres de 15,439,344)

[L'explicació de la pàgina]

Últimes 48 hores | La setmana passada | Totes les dades

PRONOSTIC

Taxa d'èxit de les prediccions
±10% Range ±5% Range ±1% Range
99,43% 98,46% 58,96%
322872x yes,
1866x no
319621x yes,
4993x no
191450x yes,
133249x no
[L'explicació de la pàgina]

Bitcoin preu per dia feiner

Bitcoin preu / hora

Bitcoin preu i comerç volum

Anàlisi de l'EMA


bitcoincharts.com Chart

Ja que bitcoincharts.com ja ha resolt que tan bonica, em han escatimat em l'obra per crear un gràfic de EMA addicional.
EMA significa exponencial movent mitjanes (Wikipedia) i calcula la mitjana de desplaçament d'un desenvolupament.
Segons aquest principi, els robots més funciona.
Simplement va dir: supera la línia (Creus) la EMA(10) marró de la línia EMA(21) blau, el preu puja i comprar els robots. En el cas contrari (marró sota blau) venen.
A bitcoincharts.com podeu ajustar els valors de l'EMA individualment.

Tendències de Google