CoinTracking mobile

Đăng kí miễn phí để có quyền truy cập vào tất cả các tính năng.

arrow

Hỗ trợ & CoinTracking Câu hỏi thường gặp

Tuyển tập các công cụ CoinTracking khác nhau và các dịch vụ của bên thứ ba để giúp bạn tận dụng tối đa danh mục đầu tư của mình.
Bạn cũng có thể liên hệ với Nhóm hỗ trợ CoinTracking tại đây.

Security notice: There are currently phishing emails in circulation that look like emails from CoinTracking. These emails lead to websites that request access data to exchanges.
CoinTracking and its employees will never ask you for credentials, credit card information, wallet or exchange credentials or API keys with trading and withdrawal permissions.
Please also note that CoinTracking only stores trading data and does not hold any user funds. If someone tells you that you have money with CoinTracking which is released upon paying a fee, this is fraud!

Learn how to spot and avoid phishing emails. Read our latest post for essential security tips!

Các câu hỏi thường gặp


Số dư & Câu hỏi thường gặp về Lợi Nhuận:
Giải quyết chênh lệch với số dư tài khoản
Giải quyết cảnh báo trong báo cáo thuế
Số dư coin của tôi không chính xác trên báo cáo Thu nhập và không khớp với các báo cáo khác
Những khoản phí nào được và không được bao gồm trong phần báo cáo phí trong báo cáo thuế?
Tôi không muốn Airdrop được liệt kê như một giá trị trong báo cáo thuế (và/hoặc bản Thu Nhập Vốn tính nó vào từ việc bán nó)

Nhập & Câu hỏi thường gặp về Coins:
Coin của tôi có giá sai
Một coin đã được nhập vào nhưng nó không có bất kỳ giá trị nào
Dữ liệu Binance gần đây không được nhập
Tôi nhận được thông báo rằng các giao dịch mới đã được nhập – làm cách nào để tìm chúng?
Sàn giao dịch của tôi không được liệt kê. Làm cách nào để nhập dữ liệu theo cách thủ công?

Câu hỏi thường gặp về tài khoản:
Tôi có thể tìm hóa đơn cho đăng ký của mình ở đâu?
Giới hạn giao dịch có được thiết lập lại hàng năm/tháng không?
Nếu muốn nâng cấp lên một plan khác, tôi có phải trả toàn giá không?
Tôi đã mất mật khẩu / thiết bị 2FA của mình
Hiển thị tất cả Câu hỏi thường gặp về CoinTracking